Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Osnovni pojmovi evropskog potrošačkog ugovornog prava - EU - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Osnovni pojmovi evropskog potrošačkog ugovornog prava - EU (/Thread-osnovni-pojmovi-evropskog-potro%C5%A1a%C4%8Dkog-ugovornog-prava-eu)


Osnovni pojmovi evropskog potrošačkog ugovornog prava - EU - Dzemala - 13-04-2011 01:29 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Prava i interesi potrošača na domaćem tržištu još uvek nisu zaštićeni na odgovarajući način, onako kako se to čini u savremenim privredama. Na domaćem tržištu nude se i proizvodi koji ne ispunjavaju sve tehničke standarde i standarde kvaliteta, plasiraju se proizvodi opasni po život i zdravlje ljudi, kao i poznati brendovi lošijeg kvaliteta u odnosu na onaj na razvijenim tržištima. Domaće potrošače valja zaštiti od lažnih reklama i vratiti im osećaj sigurnosti i poverenja prilikom kupovine roba. Sa intenziviranjem procesa evropske integracije Srbije, ubr- zavaju se i reforme u svim oblastima društvenog i ekonomskog života. U tom procesu, i oblast zaštite potrošača doživljava ozbiljne reforme, a sve u cilju prilagođavanja domaćih standarda, regulative i institucija onima u razvijenim privredama...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 DEFINICIJE I ODNOS SA DRUGIM ZAKONIMA 4
2 OPŠTA OBAVEŠTENJA ZA POTROŠAČE 4
3 POSEBNE OBAVEZE TRGOVACA PRI ZAKLJUČENJU UGOVORA S POTROŠAČEM 6
4 NEPRAVIČNE UGOVORNE ODREDBE 8
5 POSEBNA PRAVA POTROŠAČA KOD UGOVORA O PRODAJI ROBE 10
6 POSEBNA PRAVA POTROŠAČA KOD UGOVORA O PRUŽANJU USLUGA 12
7 POTROŠAČKI KREDITI 13
ZAKLJUČAK 15
LITERATURA 16