Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Potrebe i mogućnosti osavremenjivanja nastavnog procesa pedagogija sa psihologijom - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Pedagogija (/Forum-pedagogija)
+---- Tema: Potrebe i mogućnosti osavremenjivanja nastavnog procesa pedagogija sa psihologijom (/Thread-potrebe-i-mogu%C4%87nosti-osavremenjivanja-nastavnog-procesa-pedagogija-sa-psihologijom)


Potrebe i mogućnosti osavremenjivanja nastavnog procesa pedagogija sa psihologijom - Dzemala - 13-04-2011 12:34 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Pojam nastave

Pojam nastave se različito određivao u udžbenicima didaktike i ostaloj literaturi koja bliže određuje ovaj problem. Tako npr. Maks Resner u svojoj knjizi “Nastavna tehnika” o nastavi piše sledeće:
Pod nastavom podrazumevamo namerno i plansko pomaganje dečijeg razvoja u trajnoj zajednici tj. raztredu i to buđenju shvatanja radi stvaranja trajnih dispozicija kao i stvaranjem uslova za njihovo samostalno sticanje pod neprekidnim nadziranjem.
Sovjetski teoretičar nastave Tatjana Iljina za nastavu kaže da je to specifična aktivnost nastavnika učenika u pravcu naoružavanja učenika znanjima navikama i veštinama i razvijanju stvaralačkih i drugih pozitivnih svojstava ličnosti.
Naš istaknuti didaktičar Milan Janjušević u svojoj didaktici kaže da je nastava plansko i organizovano učenje odnosno sticanje znanja, umenja, navika i veština sa jedne strane i neprestano progresivno menjanje ličnosti prema obrazovno-vaspitnim ciljevima koji se nastavi postavljaju sa druge strane.
Vladimir Poljak u svojoj didaktici kaže da se najorganizovanije i najsistematičnije učenje ostvaruje u procesu nastave jer u njoj zajednički i obavezno učestvuju učenik, nastavnik i nastavni sadržaj....

Sadržaj

Sadržaj . . . . . . . . . . . . . 2
1. Uvod . . . . . . . . . . . . 3
1.1 Pojam nastave . . . . . . . . . . 3
1.2 Nastavnik u nastavnom procesu . . . . . . . . . 4
1.3 Šta se očekuje od nastavnika? . . . . . . . . 5
1.4 Aktivno učenje - suštinske promene u obrazovanju . . . . . 7
1.5 Šta je AUN?. . . . . . . . . . . . 8
1.5.1 Deca izlaze iz škole sa slabim znanjem . . . . . . . 8
1.5.2 Deca izlaze iz škole nedovoljno obučena za dalje školovanje . . . . . 8
1.5.3 Deca izlaze iz škole nespremna za složen i neizvestan život . . . 9
1.6 Udžbenik za XXI vek . . . . . . . . .10
1.6.1 Problemi vezani za pripremu rukopisa i recenziranje . .10
1.6.2 Problemi vezani za obrazovno dizajniranje udžbenika. 11
1.7 Evropsko savremeno obrazovanje . . . . . . . .11
1.8 Srednje stručno obrazovanje i tržišna privreda . . . . . 12
1.9 Srbija u tranzicionom periodu i stručno obrazovanje . . . . . 13
1.9.1 Neformalno stručno obrazovanje . . . . . . . . . . . 14
1.9.2 Uticaj informacionog društva . . . . . . .15
1.9.3 Uticaj internacionalizacije obrazovanja . . . . . . . 15
2. Novi smisao pismenosti . . . . . . . . . . .15
2.1 Obrazovanje na daljinu . . . . . . . . .16
3. Zaključak . . . . . . . . . . . . . . 17