Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Uputstvo za izradu seminarskih radova - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Maturski radovi (/Forum-maturski-radovi)
+--- Tema: Uputstvo za izradu seminarskih radova (/Thread-uputstvo-za-izradu-seminarskih-radova--138332)


Uputstvo za izradu seminarskih radova - derrick - 09-11-2012 04:17 AM

Seminarski rad je stručni rad koji podrazumeva stručnu obradu izabrane teme iz nastavnog programa.Svrha seminarskog rada je u proširivanju i produbljivanju teorijskih i praktičnih znanja iz određene oblasti, razvijanju sposobnosti korišćenja različitih izvora podataka, te usavršavanju veštine pisanja. Izradom seminarskog rada student pored sticanja neophodnog iskustva u pisanju stručnih radova, treba da dokaže i osposobljenost uspešnog rešavanja teorijskih, ali i praktičnih problema određenog nastavnog predmeta. Drugim rečima, seminarski rad ima za cilj da pokaže da je student:

• ovladao relevantnom domaćom i stranom literaturom,
• sposoban da metodološki korektno analizira određeni problem,
• odredi alternativne puteve za rešavanje identifikovanog problema i
• predloži odgovarajući organizacioni model (strukturni, upravljački, procesni).

Seminarski radovi se i shvataju, između ostalog, kao uvod za predstojeću izradu opširnijeg i složenijeg diplomskog rada. U tom smislu jedan uvaženi profesor kaže: Važnija razlika u svrsi jednih i drugih radova jeste u tome, da se kod seminarskih radova studenti još uvek vežbaju pisanju, a kod diplomskih radova student mora dokazati da je vežba bila uspešna.