Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Marketing menadžment u malom preduzeću – marketing mix - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Marketing menadžment u malom preduzeću – marketing mix (/Thread-marketing-menad%C5%BEment-u-malom-preduze%C4%87u-%E2%80%93-marketing-mix)


Marketing menadžment u malom preduzeću – marketing mix - Dzemala - 12-04-2011 10:08 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Apstrakt


Za svako preduzeće prilagođavanje tržištu, odnosno zahtevima sve probirljivijih kupaca predstavlja imperativ opstanka i daljeg razvoja. Ovladavanje tržištem od strane privrednih subjekata u savremenim uslovima privređivanja predstavlja nužnost i podrazumeva sistematsko praćenje promena i odnosa na tržištu, odnosno faktora koji na njih utiču, kao i kreativno usklađivanje sopstvenog razvoja sa tim promenama i odnosima. Praćenje tih promena i odnosa na tržištu i okruženju u celini je nemoguće bez poznavanja i razumevanja potrošača, kao i faktora koji utiču na njihovo ponašanje. Potrošači nisu samo predmet istraživanja i subjekt kome bi trebalo prilagođavati trzišne aktivnosti, već su i aktivni primaoci i davaoci informacija u sistemu komuniciranja i aktivni učesnici u donošenju odluka, koje su od značaja za prilagođavanje preduzeća.

U cilju boljeg shvatanja marketinga i njegov što uspešnije primene danas je formulisan opšte prihvaćen koncept marketing miksa. Marketing miks predstavlja suštinu sprovođenja marketing strategije preduzeća i teži zamišljenom miksu kupaca koji se pokušava što potpunije identifikovati putem marketing istraživanja. Broj taktičkih kombinacija instrumenata marketing miksa je neograničen i predstavlja osnovu konkurentske borbe posebno malih preduzeća na tržištu. Optimalno kombinovanje elemenata marketing miksa je usled promenljivosti okruženja kratkoročno determinisano. Kod optimiziranja elemenata miksa mora se voditi računa o troškovima njihovog formulisanja i efikasnosti odnosno o činjenici da troškovi moraju biti što niže ispod efekata - prihoda od njihove primene.

Ključne reči

Marketing mix, cena, proizvod, distribucija, promocija, ekonomska propaganda, preduzeće..

Sadržaj :


UVOD 2
1.1 Marketing mix 3
1.2 Proizvod - Instrument marketing miksa 3
1.2.1 Životni ciklus proizvoda 5
1.2.2 Faza uvođenja proizvoda na tržište 6
1.2.3 Faza rasta 6
1.2.4 Faza zrelosti 6
1.2.5 Faza opadanja 6
1.3 Cena kao instrument marketing miksa 7
1.3.1 Metode formiranja cena 7
1.3.2 Pojam i suština prodajne cene i troškova 9
1.3.3 Troškovi kao determinante cena 10
1.3.4 Konkurencija kao determinante cena 10
1.3.5 Politika cena novih proizvoda 11
1.3.6 Diferenciranje prodajnih cena 12
1.4 Distribucija kao instrument marketinga 13
1.4.1 Osnovni kanali distribucije 13
1.4.2 Izbor kanala distribucije 14
1.4.3 Fizička distribucija 14
1.5 Promocija - instrument marketimg miksa 15
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 22