Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Koncept analitickih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Koncept analitickih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima (/Thread-koncept-analitickih-baza-podataka-u-upravljanju-odnosa-sa-kupcima)


Koncept analitickih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima - Dzemala - 12-04-2011 10:07 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Uvod i teorijski pristup problemu istraživanja


Značaj upravljanja odnosa sa kupcima u uslovima savremenog poslovanja

Današnje poslovanje se ne može zamisliti bez jasne i precizno definisane poslovne strategije koja bi obezbedila što bolju komunikaciju sa kupcima. Jedan od preduslova uspešnog poslovanja je i dobro odabrana poslovna strategija koja predstavlja nis postupaka čija je svrha postizanje poslovnog cilja. Poslovni svet se menja brže nego ikad i kupci su bolje informisani i imaju sve veće zahteve što se tiče kvaliteta usluga i roba. Lojalnost kupca se ne može olako shvatiti i gubitak kupaca, što se ponekad naziva i odliv kupaca, je tema koja danas zaokuplja većinu poslovnih ljudi. Smatra se da pridobijanje novog kupca može da košta do 10 puta više nego zadržavanje postojećeg. Tajna je u tome da znamo ko su naši kupci i da znamo šta oni od nas očekuju. Ako uspemo da shvatimo njihove potrebe moći ćemo da nudimo proizvode i usluge koji zadovoljavaju te potrebe, možda ćemo uspeti unapred da pogodimo šta im treba pa će oni imati osećaj da brinemo o njima i da su važni. Treba da razmišljamo o pronalaženju proizvoda za naše kupce umesto da tražimo kupce za naše proizvode. Iz tog razloga upravljanje odnosima sa kupcima je postalo veoma popularno. Mnoga preduzeća mnogo ulažu u tu oblast.


Definicija CRM-a


“Pod CRM ili upravljanjem odnosima sa kupcima se podrazumeva strategija za optimizaciju doživotne vrednosti kupaca ”, [1].
Postavlja se pitanje kako optimizovati doživotnu vrednost kupaca. To se postiže boljim upoznavanjem kupaca i pravilnim ophođenjem sa kupcima.
Tokom uobičajenog poslovanja, mi o kupcima sakupljamo velike količine informacija koje bi, kada bismo ih pravilno analizirali, mogle da nam obezbede detaljan uvid u njihovo stanje i ponašanje. Kada budemo shvatili njihovo ponašanje, moći ćemo da ga predvidimo a moža čak i da malo utičemo na njega...

Sadržaj:


I. Uvodni deo
1. Uvod i teorijski pristup problemu istraživanja 1
1.1. Značaj upravljanja odnosa sa kupcima u uslovima savremenog poslovanja 2
1.1.1 Definicija CRM-a 2
1.2 Pojam analitičkih baza podataka 5
1.2.1 Definicija analitičkih baza podataka 6
1.2.2 Karakteristike analitičkih baza podataka 6
1.2.3 Metodologija analitičkih baza podataka 6
II. Metodološki koncept
1. Formulacija problema istraživanja 7
2. Predmet istraživanja 8
2.1. Teorijsko određenje predmeta istraživanja 8
2.2. Operaciono određenje predmeta istraživanja 10
3. Cilj istraživanja 11
3.1. Zadaci istraživanja 11
4. Hipoteze istraživanja 12
5. Način istraživanja 13
5.1. Naučno-istraživačke metode 13
5.2. Uzorak istraživanja 14
5.3. Tehnike, postupci i merni instrumenti istraživanja 14
5.4. Organizacija istraživanja 14
6. Naučna i društvena opravdanost 15
III. Istraživanja
1. Kratak rezime istraživanja 16
IV. Rezultati
1. Rezultati istraživanja 16
1.1. Testiranje hipoteze 16
1.2. Pravac daljih istraživanja 17
V. Zaključak 18
VI. Literatura 19
RE: Koncept analitickih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima - Esad Nadžak - 23-07-2012 01:06 PM

Trebao bih da se cujem s Džemilom, treba mi jedna tema da mi spremi nesto na nju, i koliko bi me to kostalo!


RE: Koncept analitickih baza podataka u upravljanju odnosa sa kupcima - derrick - 23-07-2012 07:08 PM

Poštovani,

Popunite formu za izradu novih radova:
http://www.maturski.net/izrada-radova.html?view=rsform

I potom ćemo proslediti ponudu saradnicima/suradnicima. Slanje preciznog zahteva Vas ne košta ništa.
Našu ponudu potom možete očekivati u roku od jednog dana.

Odgovori na skoro sva Vaša pitanja u vezi izrade rada su ovde:
http://www.maturski.net/Izrada-Novih-Radova.html

Pozdrav!

Tim saradnika
http://www.maturskiradovi.net