Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Karakteristike i licne osobine menadzera i vodja u preduzecu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Karakteristike i licne osobine menadzera i vodja u preduzecu (/Thread-karakteristike-i-licne-osobine-menadzera-i-vodja-u-preduzecu)


Karakteristike i licne osobine menadzera i vodja u preduzecu - Dzemala - 12-04-2011 10:05 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Pojava lidestva javlja se još od praistoriskog doba. Prvi lovci na mamute su se kretali u grupicama, svi su bili jednaki, svako je imao svoju poziciju u tom plesu smrti, a onda, u jednom lovu, jedan od njih se izdvojio i završio je lov sam. Od tada, on je bio vođa. On je određivao pozicije, on je odlučivao koliko će kome da pripadne, on je odlučivao o životu i smrti. On je bio lider.

Realnost cele naše planete je da će do njenog nestanka grupe uvek predvoditi pojedinci. Jednostavno, vođstvo i pokoravanje je sudbina svakog razumnog bića na ovoj planeti, činjenica koju rođenjem donosimo na ovaj svet.

Suština o liderima oduvek je nametala brojna pitanja. Da li su drevni kraljevi, pod uticajem tadašnjih prisutnih politeističkih shvatanja, zaista bili potomci nadahnuća bogova, ili se zlatna kruna njihove moći prenosila sa oca na sina? Tamarkin je zapisao da lideri izrastaju iz svog vremena, a njihove se osobine oblikuju kroz plime i oseke događanja koja ih okružuju.

Ipak, vođe su te koje oblikuju sudbinu naše planete. Oni su ti koji zaključuju profitabilne poslove, koji postižu odlučujuće pogodke na važnim utakmicama, koji dobijaju izgubljene bitke. Kao što je Napoleon imao običaj da kaže da ratove ne dobijaju mase, nego pojedinci...

SADRŽAJ

1. UVOD
2.VOĐSTVO U POSLOVNIM ORGANIZACIJAMA
3.TEORIJE VOĐENJA
3.1 Teorija karakternih osobina ličnosti.
3.2 Bihejviorističke teorije liderstva
3.3 Kontigentne teorije liderstva
3.4 Neuhvatljive osobine vođe
3.5 Privlačni ciljevi i realni programi
3.6 Red i organizacija
3.7Sposobnost ubedjivanja
3.8 Naglasak na ljudskim odnosima
3.9 Očekivanje odgovarajuće nagrade
4. STILOVI VODJENJA
4.1 Autokratski stil vođenja
4.2 Demokratski stil vođenja
4.3 Liberalni stil vođenja
4.4 Transakcioni stil vođenja
4.5 Transformacioni stil vođenja
5. OSOBINE MENADŽERA
5.1 Energija
5.2 Istrajnost
5.3 Obrazovanje i stipendije
5.4 Inteligencija
5.5 Zdravo rasuđivanje
5.6 Izgled
5.7 Ličnost
5.8 Samopouzdanje
5.9 Kreativnost i inicijativa
5.10 Objektivnost i uravnoteženost
5.11 Oduševljenje i optimizam
6. PODELA MENADŽERA
6.1 Top menadžeri
6.2 Srednji nivo menadžera
6.3 Niži nivo menadžera
7. ZAKLJUČAK
LITERATURA