Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Eksponencijalne i logaritamske funkcije - maturski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Eksponencijalne i logaritamske funkcije - maturski (/Thread-eksponencijalne-i-logaritamske-funkcije-maturski)


Eksponencijalne i logaritamske funkcije - maturski - Dzemala - 08-04-2011 02:58 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Funkcija je jedan od najvažnijih pojmova u matemeatici. Njen istorijski razvoj nije lako pratiti, bio je sadržan još u prvim počecima razvoja matematike. Termin funkcija prvi je uveo Lajbnic 1694. godine. Za njega i njegove savremenike taj pojam je identifikovan sa analitičkim izrazom, što sa današnjeg stanovištva nije ispravno. Grafičko predstavljanje funkcija vezano je za Dekarta . Preciznije definicije funkcija i razvoj teorije funkcija vezani su naročito za imena Dirihlea , Vajerštrasa i Žordana .

Definicija: Preslikavanje skupa A u skup B u oznaci ...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 EKSPONENCIJALNA FUNKCIJA 5
1.1 Osobine eksponencijalne funkcije 11
1.2 Eksponencijalne jednačine 12
1.3 Eksponencijalne nejednačine 17
2 LOGARITAMSKA FUNKCIJA 19
2.1 Inverzna funkcija 19
2.2 Logaritamska baza 20
2.3 Svojstva logaritamske funkcije 21
2.4 Logaritamske jednačine 22
2.5 Logaritamske nejednačine 23
2.6 Primena logaritamske funkcije 23
3 PRAVILA KOJA VAŽE 24
3.1 Eksponencijalna funkcija 24
3.1.1 Pravila računanja 24
3.1.2 Analitičke osobine eksponencijalne funkcije 25
3.2 Logaritamska funkcija 27
3.2.1 Pravila računanja 27
3.2.2 Analitičke osobine logaritamske funkcije 27
4 DEFINISANOST FUNKCIJA 29
4.1 Definisanost Eksponencijalne funkcije 29
4.2 Definisanost logaritamske funkcije 29
ZAKLJUČAK 31
LITERATURA 32