Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zagađenost vazduha od strane motornih vozila u Beogradu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Geografija (/Forum-geografija)
+---- Tema: Zagađenost vazduha od strane motornih vozila u Beogradu (/Thread-zaga%C4%91enost-vazduha-od-strane-motornih-vozila-u-beogradu)


Zagađenost vazduha od strane motornih vozila u Beogradu - Dzemala - 07-04-2011 01:57 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U Beogradu, kao i drugim urbanim sredinama, saobraćaj je jedan od glavnih izvora zagađenja vazduha. Zagađenje je prouzrokovano prisustvom velikog broja vozila (oko 500 000), njihovom prosečnom starošću i kvalitetom goriva. Aditivi, kao što su etilbromid, bihlorid i tetraetilolovo poboljšavaju kvalitet goriva (kao energenata), ali značajno povećavaju zagađenost vazduha.

Kvalitet životne sredine u Beogradu prati se sistematskim i povremenim merenjima i analizom zagađujućih materija u životnoj sredini, procenom njihovog uticaja na zdravlje ljudi i životnu sredinu.
Sistematska merenja osnovnih i specifičnih zagađujućih materija obavljaju se kontinuirano na mernim mestima koja čine mrežu mernih mesta, dok se na mernim mestima van ove mreže obavljaju povremena merenja.

Zagađivanje vazduha sagorevanjem goriva u motornim vozilima postaje najvažniji problem urbanih sredina širom sveta. Emisija zagađujućih materija poreklom od mobilnih izvora uslovljena je stepenom saobraćaja, prohodnošću saobraćajnica kao i meteorološkim uslovima. Zagađujuće materije iz mobilnih izvora dospevaju u atmosferu zavisno od sastava, sagorljivosti i isparljivosti goriva. . .

SADRŽAJ:

1. UVOD……………………………………………………………..3
2. ZAKONSKA REGULATIVA…………………………………….4
3. SAGOREVANJE GORIVA U MOTORNIM VOZILIMA…...….4
4. ISPITIVANJE ZAGAĐENOSTI VAZDUHA ZAGAĐUJUĆIM MATERIJAMA IZ MOBILNIH IZVORA………….……………..8
5. METODE MERENJA ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA…………..8
6. UTICAJ KONCENTRACIJE UGLJENMONOKSIDA NA SADRŽAJ KARBOKSIHEMOGLOBINA U KRVI…………..10
7. ZAKLJUČAK……………………………………………………12
LITERATURA……………………………………………………..…..14