Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Нутриционизам - последипломски – магистерски студии - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+--- Tema: Нутриционизам - последипломски – магистерски студии (/Thread-%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%E2%80%93-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B8)


Нутриционизам - последипломски – магистерски студии - Dzemala - 04-04-2011 05:06 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Вовед


Технолошко-техничкиот факултет во Велес (со дисперзирани студии во Кичево и Битола) е релативно нова високообразовна институција во рамките на Универзитетот "Св. Климент Охридски"–Битола. Факултетот, како една од 11-те високообразовни установи на Универзитетот е формиран со амбициозна мисија на делување како мост помеѓу
академијата и индустријата, по пат на имплементација на три акредитирани студиски додипломски програми (прв циклус):

- Прехранбена технологија и биотехнологија
- Процесно инженерство и прехранбена индустрија
- Нутриционизам

Факултетот од своето основање цврсто ја следи определбата за спроведување на современи и флексибилни студиски програми, динамичен менаџмент со човечките ресурси, активна политика на интегрирање во опкружувањето, подршка и креирање на иницијативи за интернационализација, како и култура и квалитет во сите сфери од своето работење...

Ceo rad mozete preuzeti potpuno besplatno iz Attachment-a