Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Testiranje softvera 2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Testiranje softvera 2 (/Thread-testiranje-softvera-2)


Testiranje softvera 2 - Dzemala - 04-04-2011 03:27 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


SADRŽAJ:


1. Uvod 4
2. Definicija i ciljevi testiranja 5
3. Strategije testiranja softvera 7
3.1 „Big Bang“ strategija 8
3.2 Top-down i bottom-up testiranje 8
4. Klasifikacije softverskih testova 8
4.1 Klasifikacija prema konceptu testiranja 9
4.2 Klasifikacija u skladu sa zahtjevima 9
5. Klasične tehnike bijele kutije 10
5.1 Testiranje osnovnih putanja 11
5.2 Kontrola toka/testiranje pokrivenosti 13
5.2.1 Pokrivenost iskaza 13
5.2.2 Pokrivenost grana(odluka) 14
5.2.3 Pokrivenost baznih putanja 15
5.2.4 Pokrivenost uslova 15

6. Klasične tehnike crne kutije 16
6.1 Podjela na klase ekvivalencije 16
6.2 Alaniza graničnih vrijednosti 18
6.3 Tabela odlučivanja 19

7. Zaključak 22

8. Literatura 23

Popis slika


Slika 4.1 – Klasifikacija testova u skladu sa zahtjevima 10
Slika 5.1 – Primjer koda za analizu 11
Slika 5.2 – Graf toka 12
Slika 5.3 – Primjer koda za analize pokrivenosti 13
Slika 5.4 – Dio koda za analize pokrivenosti 14
Slika 5.5 – Tabela pokrivenosti grana 14
Slika 5.6 – Tabela pokrivenosti uslova 15
Slika 6.1 – Podjela na klase ekvivalencije 18
Slika 6.2 – Tabela uzroka i posljedica 20
Slika 6.3 – Uzročno-posljedični graf 20
Slika 6.4 – Tabela odlučivanja 21