Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Klasteri - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Klasteri (/Thread-klasteri)


Klasteri - Dzemala - 02-04-2011 08:29 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Promene koje karakteriše preraspodela učešća zaposlenih u privrednim sektorima gde dolazi do prelivanja radne snage iz primarnog i sekundarnog u tercijalni sektor i ključni trend razvoja iz industrijskog u informatičko društvo dovele su do stvaranja potrebe za novim, drugačijim, strategijama razvoja zasnovanom na udruživanju, prvenstveno malih i srednjih preduzeća, i zajedničkom delovanju na tržištu. Osnovni impuls razvoju postaje razmena informacija sa okruženjem. To su i osnovni uzroci za sadašnju ekspanziju preduzetništva i osnivanje malih i srednjih preduzeća, ali takođe osnovni razlozi stvaranja poslovnih mreža i razvoja klastera.
Mala i srednja preduzeća u razvijenim zemljama čine i do 99.8% ukupnog broja poslovnih subjekata, zapošljavaju 60% - 80% ukupne angažovane radne snage i daju značajan doprinos ostvarivanju visokog bruto društvenog proizvoda (BDP). Nasuprot tome, u nerazvijenim zemljama, sektor malih i srednjih preduzeća je zapostavljen i nerazvijen što kao rezultat ima značajno slabije učešće u BDP-u. Bez obzira koliko se uloži truda da se poveća konkurentnost pojedinačnih preduzeća u nerazvijenom okruženju – učinak na privredu, u celini, ne može biti značajan. U nerazvijenim zamljama ili regionima mala i srednja preduzeća mogu biti nosilac razvoja samo ako su međusobno povezana i ako to povezivanje stvara sinergetski efekat.
U početku poslovanja klastera, preduzeća često nisu dovoljno pripremljena da započnu ozbiljniju saradnju i da sagledaju sve prednosti udruživanja, a te prednosti su velike jer povećavaju konkurentnost i stvaraju uslove održivog razvoja preduzeća i regiona u celini....

SADRŽAJ


1. Uvod...................... 3
2. Šta su klasteri? ................ 4
2.1. Zašto klasteri postoje?........... 5
2.2. Porterov „dijamant konkurentske prednosti“..... 6
2.3. Faktori funkcionisanja klastera........ 7
3. Prednosti udruživanja malih i srednjih preduzeća u klastere.... 9
3.1. Obuka radne snage............. 9
3.2. Razvoj i primena savremenih tehnogogija i podrška
preduzetničkim idejama............ 10
3.3. Promovisanje klastera i regiona........ 11
3.4. Dodatni faktori uspeha........... 12
4. Zaključak.................. 14
5. Literatura..................... 15