Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Vrste rizika poslovnih banaka - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Bankarstvo (/Forum-bankarstvo)
+---- Tema: Vrste rizika poslovnih banaka (/Thread-vrste-rizika-poslovnih-banaka)


Vrste rizika poslovnih banaka - Dzemala - 29-03-2011 03:06 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Razmišljanje o pravim načinima upravljanja kvalitetom teško je pa i nemoguće ako se ta razmatranja ne dovode u vezu s upravljanjem sigurnošću ljudi i dobara to jest upravljanjem rizicima u poslovnim procesima. Sigurnost i/ili nesigurnost je jedan od značajnih izvora i oblika stvaranja ne kvaliteta, a to nas upućuje na nužnost upravljanja rizicima u svim poslovnim oblastima i poslovnim procesima. Svako izdvojeno razmatranje kvaliteta bez njegovog dovođenja u kontekst s upravljanjem rizicima po pravilu se svodi na korektivne mere i aktivnosti koje problem ne mogu rešiti trajno. S druge strane da bi se pravilno upravljalo rizicima treba poznavati faktore koji direktno i indirektno utiču na intenzitet sigurnosti – nesigurnosti ljudi i dobara u poslovnom sastavu. To su razlozi da se u ovom radu izabrao metodološki okvir s kojim ćemo pokušati pojasniti pristupe u identifikaciji faktora koji određuju intenzitet rizika od ugrožavanja ljudi i dobara kao i samog procesa poslovanja koje direktno utiču na kvalitet rada, poslovanja, proizvoda i usluga kao rezultantu svakog poslovnog procesa, odnosno kao segment svakog sastava upravljanja...


SADRŽAJ


UVOD 2
1. Pojam rizika 3
1.2. Podela rizika 4
1.3. Ostali rizici 6
1.4. Izloženost riziku 7
2. Upravljanje rizikom 8
3. Apetit rizika 11
4. Obezbeđenje od rizika poslovne banke,
utvrđivanje i faktori, i osnova rizika 13
Zaključak 14