Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Utjecaj predškolske ustanove na socijaliziranje djece i mladeži - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Utjecaj predškolske ustanove na socijaliziranje djece i mladeži (/Thread-utjecaj-pred%C5%A1kolske-ustanove-na-socijaliziranje-djece-i-mlade%C5%BEi)


Utjecaj predškolske ustanove na socijaliziranje djece i mladeži - derrick - 13-01-2010 05:44 PM

Međutim, valja imati na umu da djeca i mladež također djeluju na razne aktere socijalizacije, a njihova interakcija pod utjecajem je šire mreže društvenih odnosa. Uzajamna interakcija različitih socijalizacijskih čimbenika tijekom socio-emocionalnog razvoja još nije dovoljno ispitana. Isto tako, razmjerno se mali broj ispitivanja bavi utjecajem djece i mladeži na socijaliziranje svoje okoline.

Znanstvenicima koji proučavaju socijalizaciju očito je da istražuju socijalne interakcije različitih aktera u ovom složenom procesu, čiji se uzajamni odnosi mijenjaju pod utjecajem širih društvenih odnosa i ovisno o razdobljima životnog ciklusa u kojima se izučavaju.

Istraživanje socijalizacijskih procesa uključuje širok raspon utjecaja i područja istraživanja. U nas su ispitivanja neposrednih socijalizacijskih čimbenika i osobitosti socijalizacijskih procesa još uvijek malobrojna. Još je manji broj istraživanja socijalizacijskih procesa u odnosu na osobitosti različitih kultura i šireg društvenog konteksta.

Prilozi u ovom dvobroju u najvećoj se mjeri bave najvažnijim neposrednim čimbenicima socijalizacije djece i mladeži, a to su obitelj, skupine vršnjaka, školske i predškolske institucije. Razmatra se kako različiti roditeljski odgojni postupci utječu- na razvoj dječje osobnosti i na interakcije djece s vršnjacima.