Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Odnos morala i filozofije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Filozofija (/Forum-filozofija)
+---- Tema: Odnos morala i filozofije (/Thread-odnos-morala-i-filozofije)


Odnos morala i filozofije - Dzemala - 25-03-2011 08:09 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Moralna norma nastala je veoma davno, još u prvobitnoj zajednici.Tokom svoje evolucije čovek je, najpre, živeo u malim grupama. Boraveći i živeći u grupi, prvobitni čovek je neminovno sebi postavljao dva pitanja: kakav treba da budem ja, da bi drugi Ijudi i ja bili srećni i kakvi treba da su drugi, da bih ja bio srećan i da bi moja sreća uopšte bila moguća? Na osnovu takvih razmišljanja formirana su pravila Ijudskog ponašanja, nastala je filozofska disciplina-etika, koja izučava smisao i suštinu Ijudskog bitisanja, smisao kodifikacije normi ponašanja da bi Ijudi, pre svega bili srećni...


Poreklo i pojam morala

Moral (ćudoređe, ćudorednost) u najširem je smislu oblik društvene svesti, skup nepisanih pravila, običaja, navika i normi koji su prihvaćeni u životu neke zajednice. Moral određuje kako ljudsko delovanje treba biti, a pripadnici zajednice prihvataju te principe kao dolične i podvrgavaju im se, na taj način regulišući međuljudske odnose. Moralna pravila nisu apsolutno važeća, već se razlikuju i vremenski i prostorno. Utoliko je pojam morala blizak pojmu etosa.
Za razliku od pozitivnih zakona, moralna pravila - kada su prekršena - ne donose političke ili ekonomske sankcije. Kao sankcije nemoralnog ponašanja javljaju se grižnja savest, prekor ili bojkot okoline. . .