Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Informacioni sistem studentskog restorana - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Informacioni sistem studentskog restorana (/Thread-informacioni-sistem-studentskog-restorana)


Informacioni sistem studentskog restorana - derrick - 02-10-2012 11:54 AM


sadržaj

1.UVOD
2.OPIS ZATEČENOG STANJA INFORMACIONOG SISTEMA
3.ORGANIZACIONA STRUKTURA
4.OPIS POSLA
5.OPIS POSTUPKA RADA NA SEMINARSKOM RADU
5.1. Planiranje razvoja informacionog sistema
5.2. Projektni deo informacionog sistema
5.3. Programiranje
6.STRUKTURNA SISTEM ANALIZA
6.1. Dijagrami toka podataka
6.1.2. Dijagrami
6.2. Rečnik podataka
7.LITERATURA