Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja (/Thread-biznis-plan-u-funkciji-finansijskog-odlu%C4%8Divanja)


Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja - Dzemala - 05-03-2011 01:32 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Biznis plan je dokument kojim se analizira predstojeći poslovni poduhvat. To je vrsta elaborata kojim se potencijalnim finansijerima predstavlja namera da se realizuje određeni poslovni poduhvat. On se ne odnosi na preduzeće već na savim konkretnu operaciju.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se na ceo period eksploatacije nameravanog poduhvata (Npr otvaranje i eksploatacija jednog rudnika)...


POJAM BIZNIS PLANA


Prva asocijacija pri pomenu poslovnog plana je preduzetništvo. Naime, realizacija preduzetničkog poduhvata nosi sa sobom brojne izazove. U slučaju da se ovi izazovi ne razmotre (u vidu poslovnog plana), povećava se verovatnoća da se čitav poduhvat pretvori u neuspelu poslovnu avanturu.

Zato je cilj izrade poslovnog plana da se pre početka realizacije ideje, ocene svi relevantni aspekti poslovanja, utvrdi isplativost ideje i proceni rizik. Na taj način, potencijalne greške prave se na papiru, a ne na tržištu.

Osim toga, za preduzetnike, poslovni plan će predstavljati, verovatno, i početni korak u komunikaciji sa finansijerima (investitorima i kreditorima). Poslovni plan će biti i sredstvo komunikacije sa drugim akterima u okruženju (dobavljačima, disrtibuterima i sl.). U slučaju internih preduzetničkih poduhvata, poslovni plan biće sredstvo u komunikaciji njegovih tvoraca sa generalnim menadžerom ili finansijskim direktorom, na primer.

Preduzetnici koji sastavljaju poslovni plan, čine to uglavnom iz sledeća tri razloga:
1. kada preduzeće traži kredit od banke ili neke druge institucije
2. ukoliko preduzeće lansira neki novi proizvod
3. ukoliko preduzeće želi privući nove partnere...

SADRŽAJ

UVOD 3
1 POJAM BIZNIS PLANA 4
2 CRNO NA BELO 4
3 STEP BY STEP 5
4 PLAN I EVOLUCIJA 6
5 OD VIZIJE PREKO MISIJE DO CILJA 6
6 GLEDANJE UNAPRED 7
7 POGLED UNAZAD 7
8 POSLOVNI PLAN – FINANSIJSKI ALAT. 8
9 CILJEVI I SVRHA PLANA 8
10 REZIME BIZNISA I SVRHA ULAGANJA 10
11 ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA 10
12 KONKURENTSKA STRATEGIJA 10
13 PRODAJA-FUNKCIONISANJE 11
14 PREDVIĐANJA I PROGNOZE 11
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13