Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan i strategija za firmu UNITED TEHNOLOGIES - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Preduzetništvo (/Forum-preduzetni%C5%A1tvo)
+---- Tema: Biznis plan i strategija za firmu UNITED TEHNOLOGIES (/Thread-biznis-plan-i-strategija-za-firmu-united-tehnologies)


Biznis plan i strategija za firmu UNITED TEHNOLOGIES - Dzemala - 04-03-2011 10:19 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


PROFIL KOMPANIJE

United Technologies Corporation (UTC) je globalna tehnološka korporacija sa dugom istorijom pionirskih inovacija u avijatici, klimatizaciji, dizajnu helikoptera, aviona i mnogo drugih područja. Jedna je od najvećih industrijskih kompanija u svetu.

Osim proizvodnjom aviona i helikoptera bavi se i proizvodnjom liftova kao i raznih sigurnosnih i požarnih sistema.

Isto tako često dobija poslove za američko ministartsvo odbrane, a njihov najpoznatiji proizvod je helikopter Black Hawk.

Ova korporacija je 49. po veličini u SAD i broji više od 200.000 zaposlenih širom sveta i sastoji se od osam “manjih” kompanija (Otis, Carrier, Chubb...).

Njena najpoznatija kompanija jeste korporacija Carrier. Carrier je vodeći svetski proizvođač klimatizacijske opreme. Korporacija Carrier je osnovana 1915 godine, nakon što je Dr.Carrier 1902. godine izumeo savremenu mehaničku klimatizaciju.

Prva veća primena savremene klimatizacije bila je u štamparskoj i poslastičarskoj industriji, a kasnije i u bioskopskim dvoranama i robnim kućama.

Carrier je svetski lider u proizvodnji i distribuciji kako stacioniranih rashladnih uređaja tako i rashladnih uređaja u transportu. . .


VIZIJA, MISIJA, CILJEVI

UTC grupa je izvor ideja, tehnologija i inovacija u nastojanju izgradnje boljeg sveta.

Glavni cilj UTC-a jeste učinak. UTC ciljevi defišu ko smo i kako radimo. Oni su usredsređeni na naše poslovanje i potstiču nas na napredak.

Naši klijenti imaju izbor, a rezultati našega rada utiču na to da li će izabrati baš nas. Naši ciljevi su visoki i ambiciozni, kao što je slučaj i sa rezultatima, a tokom rada smo u bliskom kontaktu sa našim klijentima, što nam omogućuje da iznova usklađujemo naš rad kada je to potrebno. Brzo reagujemo i donosimo pravovremene i razborite odluke, pošto znamo da naša budućnost zavisi od njih. Naši zaposleni su u potpunosti okrenuti radu i našim klijentima i uživaju sav potreban autoritet.

Mi smo firma koja stalno razvija nove ideje putem istraživanja i razvoja. Dostignuća naših osnivača daju nam inspiraciju da i sami uvek težimo ka novoj inovativnoj marketabilnoj ideji. Otvoreno tražimo nove ideje i delimo ih sa svima zainteresovanima, te cenimo različitosti iskustava, stavova i mišljenja. . .

S A D R Ž A J

1 PROFIL KOMPANIJE 3
2 VIZIJA, MISIJA, CILJEVI 4
3 FILOZOFIJA RADA I REZULTATI 5
4 ODNOSI SA STEJKHOLDERIMA 5
4.1 Naši klijenti 5
4.2 Naši zaposleni 5
4.3 Naši dobavljači i partneri 5
4.4 Naši akcionari 6
4.5 Naši konkurenti 6
4.6 Naše društvene zajednice 6
5 STRATEGIJA KVALITETA i SIGURNOSTI 6
6 STRATEGIJA MARKETINGA I PRODAJE 6
7 STRATEGIJA LJUDSKIH RESURSA 6
8 STRATEGIJA I PLANOVI KOMPANIJE ZA 2011. GODINU 7