Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Istraživanje tržišta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Istraživanje tržišta (/Thread-istra%C5%BEivanje-tr%C5%BEi%C5%A1ta--13008)


Istraživanje tržišta - Dzemala - 01-03-2011 03:44 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Najbolji način kako bismo saznali ključne informacije za pokretanje novog poduhvata u preduzeću jeste napraviti dobru analizu tržišta. Poznavanje tržišta neophodan je preduslov u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Nadalje, kvalitet poslovnih odluka koje donosimo, direktno zavisi od kvaliteta informacija kojima raspolažemo.

Istraživanje tržišta nam pruža podršku pri donošenju marketinških odluka. Prema jednostavnoj definiciji, istraživanje tržišta je unapred osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka, u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje marketinških odluka o upravljanju marketingom.

Svrha istraživanja tržišta je prikupljanje podataka i informacija koje su neophodne za planiranje, organizovanje i kontrolu procesa poslovanja. Istraživanje tržišta nam omogućuje da donosimo ključne odluke na osnovu verodostojnih, relevantnih informacija koje dobijamo istraživanjem, kao i rešavanje problema i prepreka na putu do uspeha u poslovanju. Neophodnost istraživanja tržišta se ogleda u tome što se rizik nikada u potpunosti ne može eliminisati, upravo zbog toga se prikupljanjem informacija smanjuje rizik prilikom donošenja poslovnih odluka. Preduzeće se odlučuje na istraživanje tržišta samo u onim slučajevima kada ne raspolaže sa dovoljno informacija koje su neophodne da se donese ključna odluka...


Metode istraživanja


Uspešna organizacija će u budućnosti sve više biti usmerena na potrošača, a ne na proizvod ili tehnologiju, i to uz pomoć vladanja informacijama o tržišu koje povezuju mi.ljenje potrošača i sve firmine procese obezbeđivanja vrednosti. Uspešna marketinška organizacija raspolaže svim veštinama potrebnim za vođenje višestrukih procesa strateškog marketinga, za koje se u velikom broju doskora nije ni smatralo da spadaju u domen marketinga. Od početka trećeg milenijuma stalno se razmatra pitanje da li je marketing, kao pristup biznisu i funkcija biznisa, počeo da se razvija, dostigao zrelost ili stagnira, odnosno opada. Dok su pre desetak godina mnogi menadžeri pogrešno tumačili marketing i smatrali ga samo novim imenom za prodaju i reklamu, današnji menadžeri umeju da ponude tačnu udžbeničku definiciju marketinga, u čijoj osnovi je utvrđivanje i zadovoljavanje zahteva potrošača uz ostvarivanje određenog profita, ali i tvrdnju da je njihov biznis tržišno orijentisan...

Sadržaj :


UVOD 3
1.1 Metode istraživanja 4
1.1.1 Kvantitativne metode 4
1.1.2 Kvalitativne metode 5
1.2 Eksplorativna istraživanja 6
1.3 Pristupi eksplorativnom istraživanju 7
1.4 Vrste i oblici pilot studija 8
1.5 Projektivne tehnike 11
1.6 Istraživanje tržišta 12
1.7 Istraživanje izvoznog tržišta 14
1.7.1 Postupak istraživanja 15
1.8 30 načina da uštedite novac u propagandi malih i srednjih preduzeća 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20