Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Funkcije religije - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Funkcije religije (/Thread-funkcije-religije)


Funkcije religije - Dzemala - 01-03-2011 03:33 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Religija je društvena pojava koja podleže određenim zakonima nastajanja, razvoja i nestajanja. Religiju možemo definisati i kao duhovnu povezanost jedne grupe ljudi sa nekim višim, svetim bićem, odnosno Bogom. Bog (na sanskritskom “gospodar hleba”) je ljudska zamisao o nekoj natprirodnoj, onostranoj sili. Termin “religija” je latinskog porekla i ima nekoliko etimoloških određenja:
- jedno polazi od latinske imenice “religio”, koja označava verovanje u jednog Boga i jednu zajednicu i jednog vladara, kao verovanje u jednu religijsku istinu;
- drugo određenje potiče od latinske reči “religare“, koja ukazuje na uspostavljanje zaveta, veze ili povezanosti sa božanskim bićem, crkvom kao božanskom ustanovom i ljudima;
- treće određenje pojma religije je izvedeno iz glagola “religere“ a odnosi se na izdvajanje nečega od običnih stvari, a u prenesenom smislu znači odnošenje s poštovanjem prema nečemu a posebno prema božanstvu;
- četvrto, neki dovode reč “religija” sa glagolom “reeligere” pod kojima se podrazumeva ponovno izdvajanje ili izabiranje;
- peto, postoji tumačenje koje polazi od glagola “relegere”, pod kojim see podrazumeva razabiranje, ponovno uviđanje odnosa i veze čovjka sa božanskim bićem;
- šesto, pomenimo dovođenje etimolaške veze reči “religija“ sa glagolom “reliuguere“, što bi značilo odvajanje nečega na stranu, onoga što je namenjeno Bogu, odnosno prinošenje žrtve...


Funkcije religije


Religija ima sledeće funkcije:
- kongitivnu funkiju,
- funkciju komunikacije,
- funkciju identiteta i identifikacije,
- integrativnu funkciju,
- funkciju orijentacije,
- funkciju adaptacije,
- funkciju kompenzacije,
- funkciju legitimizacije,
- regulativnu funkciju,
- profetsku funkciju i
- ideološku funkciju...


S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Funkcije religije 4
1.1 Kongitivna funkcija: od mitosa prema logosu 4
1.2 Funkcija komunikacije: sva bića kao sabesednici 5
1.3 Funkcija identiteta i identifikacije: vrtoglavica od ponuda 6
1.4 Integrativna funkcija: duhovno srodstvo 7
1.5 Funkcija orijentacije: potreba za putokazom 8
1.6 Funkcija adaptacije: prilagođavanje na promene 9
1.7 Funkcija kompenzacije: očekivanje nagrade 10
1.8 Funkcija legitimizacije: opravdanje poretka 10
1.9 Regulativna funkcija: pounutrenje kontrole 11
1.10 Profetska funkcija: prodor u vreme 12
1.11 Ideološka funkcija: svečane laži 12
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15