Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Evropska unija principi, činjenice, razvoj - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Prava (/Forum-prava)
+---- Tema: Evropska unija principi, činjenice, razvoj (/Thread-evropska-unija-principi-%C4%8Dinjenice-razvoj)


Evropska unija principi, činjenice, razvoj - Dzemala - 28-02-2011 09:30 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Evropska unija (skraćeno: EU) je međuvladina i nadnacionalna unija (zajednica) dvadeset sedam evropskih država. Unija svoje korene vodi od Evropsko ekonomske zajednice osnovane Rimskim ugovorom 1957. od strane šest evropskih država. Od tada se Evropska zajednica proširila pridruživanjem novih država-članica i stekla veću moć. Ova zajednica je oformljena pod sadašnjim imenom Ugovorom o Evropskoj uniji (više poznatim pod imenom Mastrihtski ugovor) 1992. godine. Mnogi aspekti EU su postojali i pre potpisivanja ovog ugovora, preko raznih organizacija oformljenih 50-ih godina dvadesetog veka. Lisabonskim sporazumom potpisanim decembra 2007. predviđena je izmena sadašnjih sporazuma kako bi se korigovale političke i pravne strukture Evropske unije. Proces ratifikacije Lisabonskog sporazuma završen je u novembru 2009. godine...


POLITIKE EVROPSKE UNIJE

Ekonomska i politička integracija između država članica Evropske unije znači da ove zemlje moraju doneti zajedničke odluke o brojnim pitanjima. One su morale razviti, pre svega, zajedničku politiku u mnogim poljima – od poljoprivrede do kulture, od potrošačke politike do konkurencije, od pitanja zaštite okoline i izvora energije do transporta i trgovine. Na samom početku, fokus je bio usmeren na zajedničku ekonomsku politiku kada je reč o uglju i čeliku i na agrarnu politiku. Druge politike su donošene vremenom i u skadu sa konkretnom potrebom.

Danas je veoma teško govoriti o kreiranju politika država članica EU izolovano od “Brisela”. Mali broj pitanja je izuzet od aktivnosti EU - gotovo polovina zakonodavne aktivnosti (čak do 80%) država članica je u nekoj vezi sa EU. ipak, uloga EU ne sme biti precenjena, reč je samo o odabranim politikama – najviše one koje imaju vezu sa jedinstvenim tržištem...

SADRŽAJ


UVOD 3
1 Politike Evropske Unije 4
1.1 Politika izvrsne vlasti Evropske Unije 4
1.2 Pravni sistem Evropske Unije i Evropski sud 5
1.3 Put razvoja ekonomske i monetarne unije 6
1.4 Monetarna politika Evropske Unije 9
1.5 Budžet Evropske Unije 11
Zaključak 13
Literatura 15