Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Web sajt preduzeća - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Web sajt preduzeća (/Thread-web-sajt-preduze%C4%87a)


Web sajt preduzeća - Dzemala - 21-02-2011 01:42 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Internet i marketing se danas u ovoj fazi razvoja već nalaze u neraskidivoj i čvrstoj vezi. Za očekivati je da će njihov meñusobni odnos u vremenu koje je pred nama biti još složeniji i kompleksniji iz jednostavnog razloga što se u logici i jednog i drugog pristupa nalazi isti faktor - čovek. U slučaju Interneta to je umreženi pojedinac kao faktor komunikacije po sopstvenoj želji omogućenoj erozijom centralizovanog autoriteta, a u slučaju marketinga konkretni pojedinac kao potrošač sa sopstvenim karakteristikama, mogućnostima i navikama. Ta dimenzija je nit koja ih povezuje budući da je u oba slučaja reč o stvaranju interaktivnog odnosa. Internet omogućava direktnu, interaktivnu vezu korišćenjem tehnoloških prednosti kompjuterske mreže dok je suština marketing koncepta omogućavanje izbora proizvoda i usluga u skladu sa potrebama, zahtevima i mogućnostima konkretnih potrošača održavanjem stalne veze putem marketing aktivnosti firme ...


Definicija marketing i vrste marketinga

Definicije marketinga su brojne: od opširnih školskih verzija do onih kratkih i britkih koje su omiljene među odgvornima za oglašavanje. Marketing kao fundamentalna poslovna filozofija jeste oblik svesti koji treba da odredi celokupnu organizaciju posla. Izričito se tvrdi da smo mi svesni da naša egzistencija, opstanak i razvoj zavise od naše sposobnosti da pružimo potrošaču ono što želi. Sve treba da bude podređeno širim potrebama tržišta, [1]. Peter Drucker, vodeći teoretičar menadžmenta definiše marketing na sledeći način: “Uvek će postojati potreba da se prodaje. Ali cilj marketinga nije prodaja. Cilj marketinga je znati i razumeti potrošača tako dobro da mu proizvodi i usluge odgovaraju i da mu se mogu prodati. Idealno, rezultat marketing aktivnosti bio bi da potrošač kupi ono što želi. Sve što treba učiti je napraviti proizvod ili uslugu dostupnim za potrošača” , [1]. Ako organizacija želi da opstane u današnjem okruženju koje se brzo menja ona mora da bude osetljiva za potrebe potrošača. To znači sledeće...


SADRŽAJ


Uvod 2
1.1 1.1 Definicija marketing i vrste marketinga 3
2 Razvoj kompanijskog web sajta 4
2.1 Mogućnosti reklamiranja na internetu 4
2.2 Sm@rt model marketinga 5
2.3 " Četiri stuba" i "velika trojka" 7
2.4 On-line prodaja 7
2.4.1 Perspektiva kognitivnih troškova 10
3 ZAKLJUCAK 12
4 Literatura 14