Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ulaganje novčanih sredstava - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Ulaganje novčanih sredstava (/Thread-ulaganje-nov%C4%8Danih-sredstava)


Ulaganje novčanih sredstava - Dzemala - 21-02-2011 01:25 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U novom društveno ekonomskom sistemu će poduzeća u akcionarsko društvenom odnosno humanističkom obliku vlasništva nad sredstvima za proizvodnju imati zajednička novčana sredstva. Poduzeća u privatnom vlasništvu po svojoj volji mogu zadržati vlastiti status pa tako i novčana sredstva, te mogu nastaviti poslovati samostalno po principu klasičnog kapitalističkog tržišnog oblika privređivanja.

Komuna u pravilu posjeduje znatno veću količinu novca nego što je potrebno za potrošnju stanovništva i razvoj profitne privrede u periodi obračuna. Višak novčanih sredstava predstavlja novčanu akumulaciju komune. Iz tog novčanog fonda komuna mora sačuvati određenu novčanu rezervu za pokrivanje eventualnih investicijskih poremećaja, zatim za pokrivanje šteta nastalih elementarnim ili na druge načine nastalim nepogodama. Sa tim novčanim sredstvima komuna sama sebe osigurava. Ostatak novca se može koristiti kao obrtna sredstva.

Obrtna novčana sredstva su akumulirana sredstva minulog rada proizvođača i služe kao prometno sredstvo plaćanja drugim proizvođačima za proizvode, poluproizvode, repromaterijale i sirovine koje profitna privreda prerađuje u svom proizvodnom procesu...


FINANSIRANJE OSNIVANJA MALOG I SREDNJEG PREDUZEĆA

Preduzetnik može imati dobru poslovnu zamisao i želju da je realizira, no ako nema dovoljno novca (kapitala) da kupi potrebna sredstva za poslovanje, odnosno da stvori odgovarajuće uslove za efikasno poslovanje, tada se ni najbolja preduzetnička zamisao ne može ostvariti. Nakon što je odlučio započeti novi posao, razradio poslovni plan i procijenio koliko mu novaca treba, preduzetnik mora pribaviti dovoljnu svotu novca. Upravo je jedan od najvećih problema, kako iz kojih izvora pribaviti potreban novac?

Vlastiti izvori novca
Vlastiti novac preduzetnika


Ušteđeni novac preduzetnika, Ušteđeni novac koji potencijalno preduzetnik ima u banci, štedionici, pa i u «čarapi», se može odmah upotrebiti za finansiranje malog preduzetništva. Isti je slučaj i s naslijeđenim novcem. Poseban vid «ušteđevine» predstavlja otpremnina koju privrednici dobivaju prilikom otpuštanja s posla pri rješavanju problema tehnološkog viška, ili odlaska u mirovinu...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 FINANSIRANJE OSNIVANJA MALOG I SREDNJEG PREDUZEĆA 4
1.1 Vlastiti izvori novca 4
1.1.1 Vlastiti novac preduzetnika 4
1.1.2 Vlastiti novac ulagača 5
1.2 Tuđi izvori novca 6
1.3 Osnivački troškovi 7
2 UOPŠTENO O FINANCIRANJU 7
2.1 Kratkoročno financiranje 9
2.1.1 Kratkoročno kreditiranje 9
2.1.2 Finansiranje trgovačkim kreditom 10
2.1.3 Faktoring 11
2.2 Srednjoročno financiranje 11
2.2.1 Srednjoročni krediti 11
2.2.2 Finansiranje pomoću najma 11
2.3 Dugoročno financiranje 12
3 ODABIR I OTPLATA DUGOROČNOG KREDITA 12
3.1 Dugoročni krediti za financiranje ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu 12
3.2 Odabir dugoročnog kredita glede troška financiranja 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 17