Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ulaganje elemenata proizvodnje u obliku trošenja - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Ulaganje elemenata proizvodnje u obliku trošenja (/Thread-ulaganje-elemenata-proizvodnje-u-obliku-tro%C5%A1enja)


Ulaganje elemenata proizvodnje u obliku trošenja - Dzemala - 21-02-2011 01:23 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Predmet ovog rada jeste ulaganje elemenata prozvodnje u obliku trošenja, ili kratko rečeno trošak.

Trošak se najčešće definiše kao kao ulaganje nekog od elemenata proizvodnje u obliku trošenja.

Trošak je izraz i mera ekonomske žrtve i vrednosni izraz ulaganja osnovnih elemenata proizvodnje, koja nastaju radi stvaranja novih učinaka i sticanja dobitka.

Svaki put kada se neki od resursa uloži u proces ostvarenja: npr. materijalni u obliku tekuće ili stalne imovine, finansijska imovina kao i čovekov fizički ili umni rad, a zbog stvaranja učinaka u obliku proizvoda ili usluge prouzrokuje se trošak.

U procesu stvaranja učinaka pojava troškova je nužnost. Suštinsko je pitanje u kojoj su meri utrošeni resursi osigurali traženi kvalitet učinaka.

Dakle, odvijanje poslovnih procesa nije moguće bez utroška resursa i troškova. Medjutim, menadžment organizacije zainteresovan je za informacije o tome koliki troškovi trebaju biti, koji troškovi nisu nužni, koji su troškovi odvijanja procesa optimalni.

U traženju odgovara menadžment poseže za posebnim načinima upravljanja i vodjenja poslovanja, a to je upravljanje i planiranje troškovima...


Pojam troškova


Troškovi su novčano izražena trošenja sredstava i rada koji su sastavni delovi cene koštanja učinka.

Za pojam troškova bitno je:

• da su oni vezani za učinke koji se sreću u svakoj vrsti preduzeća, a ne samo u proizvodnim
• sve što predstavlja element cene koštanja, istovremeno predstavlja i trošak, tako da izvan kalkulacije nema troškova.

Troškovima se ne mogu smatrati izdaci i trošenja sredstava slučajnog ili neredovnog rada. Kaliranje, kvar, rastur i lom iznad planiranog normalnog iznosa ne smatra se troškom, već vanrednim rashodom.

Samo unapred utvrđeni, planirani, ravnomerno raspoređeni na celu godinu, normalni iznos kaliranja, kvara i loma poprima karakter troškova, jer je samo taj iznos integralni deo cene koštanja učinka...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Pojam troškova 4
2 Podela troškova 5
2.1 Prirodne vrste troškova 5
2.2 Ekonomski i neekonomski troškovi 6
2.3 Direktni i indirektni troškovi 6
2.4 Troškovi po mestima i nosiocima 6
2.5 Ukalkulisani, realizovani i naplaćeni troškovi 6
2.6 Stvarni, planski i standardni troškovi 7
2.7 Apsorbovani, preapsorbovani i neapsorbovani opšti troškovi 7
2.8 Kratkoročni i dugoročni troškovi 7
2.9 Troškovi koji se mogu kontrolisati i troškovi izvan kontrole 7
2.10 Obavezni i programirani troškovi 8
2.11 Fiksni, varijabilni i polufiksni troškovi 8
2.12 Ostale podele i grupacije troškova 8
3 Definisanje standardnih troškova 9
4 Planiranje troškova 11
4.1 Model tradicionalnog planiranja proizvodnih troškova (Traditional Product Costing – TPC) 11
4.2 Modeli planiranja troškova baziranih na procesu (Process Based Costing – PBC) 12
4.3 Modeli upravljanja troškovima bazirani na aktivnostima (Activity Based Costing – ABC) 12
4.4 Modeli upravljanja troškovima bazirani na integraciji pristupa proces/aktivnosti (PBC/ABC) 13
4.5 Modeli upravljanja troškovima koji pored kvantitativnih uključuju i kvalitativne elemente kontrole 14
4.6 Metode planiranja troškova 14
4.6.1 Metode razdvajanja fiksnih i varijabilnih troškova 14
4.6.2 Metoda najvišeg i najnižeg stepena zaposlenosti 15
4.6.3 Metoda interpolacije i ekstrapolacije 15
4.6.4 Schmalembachova metoda 15
4.6.5 Metoda linije trenda 15
4.6.6 Metoda najmanjih kvadrata regresione analize 16
4.7 Važna pravila u planiranju troškova 16
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18