Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ugovor o trgovinskom posedovanju i zastupanju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Ugovor o trgovinskom posedovanju i zastupanju (/Thread-ugovor-o-trgovinskom-posedovanju-i-zastupanju)


Ugovor o trgovinskom posedovanju i zastupanju - Dzemala - 21-02-2011 01:22 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1 UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU

Ugovorom o trgovinskom zastupanju (trgovačkom zastupanju) obvezuje se zastupnik da se stalno brine da treće osobe sklapaju ugovore s njegovim nalogodavcem, i da u tom smislu posreduje između. njih i nalogodavca te da nakon dobivenog ovlaštenja sklapa ugovore s trećim osobama u ime i za račun nalogodavca, a ovaj se obvezuje da mu za svaki sklopljeni ugovor isplati određenu naknadu.


Pod pojmom zastupanja u pravu se ne podrazumeva uvek isto. U najširem smislu zastupanje znači svaki oblik zastupanja interesa zastupanoga.U trgovačkom pravu oblici zastupanja mogu se podjeliti na zastupanje što ga obavljaju određeni organi, odnosno zaposleni u trgovačkom društvu, kojim se očituje poslovna sposobnost društva i na zastupanje koje zastupnik obavlja kao svoju gospodarsku djelatnost na temelju posebnog ugovora sa zastupanim - tzv. trgovačko zastupanje.
U našem zakonodavstu se često pod zastupanjem obuhvata i komisijski ugovor i posredovanje (tzv. indirektno, neizravno zastupanje), dok pod zastupanjem u užem smislu razumeva zastupanje u kojem zastupnik izjavom svoje volje preuzima i za račun zastupanog prava i obveze (direktno,izravno zastupanje je zastupanje u užem smislu, tj. trgovačko zastupanje...

Opšte odredbe

Područje zastupanja


Nalogodavac može imati na istom području za istu vrstu poslova više zastupnika.
Jedan zastupnik ne može bez pristanka nalogodavca preuzeti obvezu da na istom području i za istu vrstu poslova radi za drugog nalogodavca.


Forma

Ugovor o trgovinskom zastupanju mora biti sklopljen u pismenoj formi.
Sklapanje ugovora u ime nalogodavca
Zastupnik može sklapati ugovore u ime i za račun svog nalogodavca ako je za to od njega dobio posebno ili generalno ovlaštenje.

Primanje ispunjenja
Zastupnik ne može zahtevati ni primiti ispunjenje potraživanja svog nalogodavca ako za to nije posebno ovlašten. . .

SADRŽAJ :


1 UGOVOR O TRGOVINSKOM ZASTUPANJU 3
1.1 Opšte odredbe 4
1.2 Obaveze zastupnika 6
2 UGOVOR O POSREDOVANJU 7
2.1 Pravne karakteristike ugovora o posredovanju 7
2.2 Bitni elementi ugovora o posredovanju 7
2.3 Vrste posredovanja. 8
2.4 berzansko posredovanje 8
2.5 Izvori prava 8
2.6 Osnovne razlike između posredovanja i zastupanja 9
2.7 Obaveze posrednika 9
2.8 Prava posrednika 10
2.9 Merodavano pravo 10
2.10 Odgovornost posrednika 10
3 PRIMER UGOVORA O POSREDOVANJU 11
3.1 Primer između posrednika i osiguranja 13
4 ZAKONSKE OBAVEZE POSREDNIKA 15
4.1 Zaključenje ugovora o posredovanju 15
5 ZAKLJUČAK 16
6 LITERATURA 17