Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Istraživanje tržišta - marketing - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadžment (/Forum-menad%C5%BEment)
+---- Tema: Istraživanje tržišta - marketing (/Thread-istra%C5%BEivanje-tr%C5%BEi%C5%A1ta-marketing)


Istraživanje tržišta - marketing - Dzemala - 20-02-2011 05:09 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Najbolji način kako bismo saznali ključne informacije za pokretanje novog pothvata u poduzeću jeste napraviti dobru analizu tržišta. Poznavanje tržišta neophodan je preduvjet u izradi kvalitetnog marketinškog plana. Nadalje, kvaliteta poslovnih odluka koje donosimo, izravno ovisi o kvaliteti informacija kojima raspolažemo.

Istraživanje tržišta nam pruža potporu pri donošenju marketinških odluka. Prema jednostavnoj definiciji, istraživanje tržišta je unaprijed osmišljeni (planirani) proces prikupljanja i analiziranja podataka, u svrhu pružanja informacija bitnih za donošenje marketinških odluka o upravljanju marketingom ...


IZVIĐAJNA(EKSPLORATIVNA) ISTRAZIVANJA

Osnovna svrha izviđajnog(eksplorativnog) istraživanja jeste dobivanje uvida u problem i postizanje boljeg razumijevanje pojave, sitaucije ili događaja, što sve olakšava i pomaže u rješavnaju problema. Dakle, moze se reci da je izvidajno ili eksplorativno istrazivanje početo istrazivanje čija je svrha da razjasni i definira narav problema istarživanja.Istrazivanje obićno počinje definiranjem hipoteze istarživanja do koje se dolazi ili iskustvom,općim poznavanjem problema, ili na temelju prije provedenih istraživanja.hipoteze su mogući odgovori na postavljena pitanja i služe kao okosnica u procesu istraživanja.Istraživanjem se ta hipoteza može dokazati ili oboriti.

Izviđajno istraživanje je tipično za situaciju u kojoj istraživač nema nikakvog iskustav a ili znanja o predmetu istraživanja.Posebno je korisno u slučajevima kad se neki općenito postavljeni problem raščlanjuje na konkretne, manje probleme na koje pokušavamo dobiti odgovore.To pomaže da istraživanje u kojem ćemo donositi zaključke, a koje će se nastavljati na ekspolorativno, započne razumijevanjem naravi problema koje pokušavamo riješiti. Eksplorativno istraživanje bi se moglo pretežno, ali ne potpuno,svrastati u kategoriju istraživanja koje rezultira kvalitativnim, opisnim podacima.Ono ne daje preciznija mjerenja izražena brojevima koji bi imali konkretno značenje.U ovom se dijelu može brojevima eventualno izraziti tendencija kretanja, ali se ne provodi detaljnija numerička analiza.Svi izvori podataka se istražuju neformalno da bi se objasnile osobine koje ima neka pojava, predmet.Što znači da većinu projekata iz područja ekspoloratinvnog istarživanja čini kvalitativna analiza...


Sadržaj


Str.
Sadržaj.........................1.
Uvod.........................2.
Izviđajna (eksplorativna) istraživanja.............3.
1.Prikupljanje sekundarnih podataka..............4.
2.Istraživanje dosadašnjih iskustava............5.
3.Analiza odabranih slučajeva...............5.
4.Pilot studije.......................6.
4.1.Skupni intervju..................6.
4.2.Dubinski intervju..................9.
4.3.Projektivne tehnike.................10.
4.3.1.Test asocijacije na riječ...........10.
4.3.2.Test nedovršenih rečenica..........11.
4.3.3.Tehnika treće osobe...........11.
4.3.4.Tehnika igre uloga.............12.
4.3.5.Test tematske apercepcije...........12.
Zaključak........................13.
Literatura........................14.