Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Značaj ishrane u prevenciji malignih oboljenja kod žena - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Značaj ishrane u prevenciji malignih oboljenja kod žena (/Thread-zna%C4%8Daj-ishrane-u-prevenciji-malignih-oboljenja-kod-%C5%BEena)


Značaj ishrane u prevenciji malignih oboljenja kod žena - Dzemala - 20-02-2011 02:38 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Hrana se više ne posmatra samo sa aspekta potreba adekvatnog unosa u cilju pravilnog rasta, razvoja i regenerisanja organizma. Hrana danas ima jednu od vodećih uloga u kvalitetu života čoveka. Iz tih razloga balansiranje dijete prerasta na nivo optimalno balansirane dijete, koja je fokusirana na optimizaciju dnevnog unosa kako nutrijenata, tako i nenutritivnih komponenata hrane, u cilju promocije zdravlja i smanjenja rizika pojave hroničnih, nezaraznih bolesti. U konceptu optimalno balansirane dijete funkcionalna hrana ima značajnu ulogu. Japanska vlada je 1988. godine ustanovila projekat u okviru kojeg su sprovedena ispitivanja potencijalnih pozitivnih funkcija hrane u cilju redukovanja troškova lečenja .

Kategorija hrane potencijalnog pozitivnog zdravstvenog dejstva, koja se javlja kao rezultat ovih istraživanja poznata je kao "hrana za specifične zdravstvene potrebe" (foods for specific health use-FOSHU food). Ova kategorija hrane se pojavila 1991. godine i predstavlja hranu za koju se očekuje da ispolji odre|eni, povoljni zdravstveni efekat, a kao rezultat prisustva odre|enih komponenti...

...Nutrigenomika je nauka koja izučava efekte bioaktivnih komponenti hrane na ekspresiju gena. Zahvaljujući genetskoj različitosti naša biotransformacija i kapacitet detoksikacije, kao i podložnost bolestima, značajno variraju od osobe do osobe. Moguće je, ako je potrebno, menjati ekspresiju gena promenom načina ishrane, što dovodi do aktiviranja gena, koji sprečavaju razvoj različitih patoloških procesa. Sve je više podataka koju ukazuju da su mnoge hronične bolesti uzrokovane neusklađenom ishranom ...

Sadržaj :

UVOD 3
1.1 Nutrigenetika - uloga ishrane u nastanku i sprečavanju malignih bolesti 5
1.1.1 Mehanizam hemijske kancerogeneze 5
1.1.2 Kancerogeni agensi iz hrane 7
1.1.3 Faktori prevencije 10
1.2 Selen – koristan dodatak ishrani 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 14