Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Prava pacijenata - skripta - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Medicina (/Forum-medicina)
+---- Tema: Prava pacijenata - skripta (/Thread-prava-pacijenata-skripta--12736)


Prava pacijenata - skripta - Dzemala - 20-02-2011 02:28 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.U atmosferi tehnološkog optimizma, i medicina je imala oreol apsolutno pozitivne tehnologije. Otuda je povezivanje oblasti zdravlja sa ljudskim pravima imalo samo jedno osnovno usmerenje: ljudska su prava ugrožena ukoliko u slučaju bolesti ili nemoći ljudi nemaju mogućnost da dobiju potrebnu zdravstvenu negu i pomoć.
U tom smislu, ne samo u programskim tekstovima o zdravlju i ljudskim pravima, nego i u nizu međunarodnih i regionalnih dokumenata neprestano je naglašavana važnost prava na zdravstvenu, odnosno medicinsku zaštitu.

Osnovno i istovremeno jedino pravo pacijenta, dakle, bilo je da bude pacijent. Činjenica je da pacijenti više nisu objekti koji se leče i da ne prolaze pasivno kroz zdravstveni sistem, ali čini se porazno da je zdravstveni sistem celo vreme fokusiran isključivo na bolesti. Prava pacijenata su jedno od bitnih područja koje direktno interferira sa budućom poslovnom svakodnevicom, bez obzira u kojoj grani medicine se radi.

Etička komponenta odgovora na izlaženje pacijenata iz uloge koju su im nametali diskurs i praksa medicine pre svega je ishodila iz stavova, kao i konteksta, “Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima”. Isto tako, oslanjala se i na druge dokumente, na “Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i fundamentalnim slobodama”,kao i “Međunarodnu konvenciju o ekonomskim, kulturalnim i socijalnim pravima”. Naravno, kao oslonac su bile korišćene i razne verzije deklaracija koje je donelo Svetsko medicinsko udruženje, posebno verzije Ženevske deklaracije koja se odnosila na medicinsku etiku, kao i verzije Helsinške deklaracije koja se odnosila na principe medicinskih istraživanja u koje su bili uključeni i pacijenti. . .