Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Integralni račun - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Matematika (/Forum-matematika)
+---- Tema: Integralni račun (/Thread-integralni-ra%C4%8Dun)


Integralni račun - Dzemala - 19-02-2011 11:07 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Naš slijedeći zadatak je da razjasnimo šta je integralni račun i njegova primjena u ekonomiji. Najprije ćemo razjasniti što je to uopšte integral te objasniti određeni, neodređeni te nepravi integral. Na kraju ćemo opisati kako se integrali upotrebljavaju u ekonomiji.

INTEGRIRANJE

- inverzna operacija od deriviranja
- traženje primitivne funkcije, primitivne u smislu prvobitne
- znak integracije je izduženo slovo S
- izduženo slovo S pokazuje da se radi o operaciji koja ima sličnosti sa sumiranjem, kao što je deriviranje analogno oduzimanju.

NEODREĐENI INTEGRALI

Ako izvedemo dvije inverzne operacije uzastopce nad nekom veličinom, npr. nad varijablom
x , tada se njihovo djelovanje poništava i veličina ostaje nepromijenjena: ...

Sadržaj

UVOD 3
1.1 INTEGRIRANJE 3
1.2 NEODREĐENI INTEGRALI 3
1.2.1 Pravila diferenciranja: 3
1.2.2 Integral sume (razlike) 4
1.2.3 Integral proizvoda konstante i funkcije 4
1.2.4 Metoda parcijalne integracije 5
2 ODREĐENI INTEGRAL 6
2.1 NEPRAVILNI INTEGRAL 7
3 NEKE EKONOMSKE PRIMJENE INTEGRALA 8
3.1 Primjena integralnog računa u marginalnoj analizi 11
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 13