Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Biznis plan - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Marketing (/Forum-marketing)
+---- Tema: Biznis plan (/Thread-biznis-plan--12691)


Biznis plan - Dzemala - 19-02-2011 02:38 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.ANALIZA BIZNISA

Proizvod


Proizvod je nosilac organizacije. Nosilac ’’Igma Uljme’’ predstavljaju tri proizvodne grupe: betonska galanterija (KARAT, BAROCCO, BAROCCO ECO, DEKOR, RIGOLA, IVIČNJAK), opekarski proizvodi (GITER BLOK G-1, GITER BLOK G-2, GITER BLOK 29-19-19 , GITER BLOK, POLU BLOK, FERT ISPUNA ,,Y“ 14, FERT ISPUNA ,,Y“ 16, ŠUPLJA OPEKA, FERT KANALICA , FERT GREDICA) i kvarcni pesak.Prodajna cena

Cena tj. iznos novca, koji potrošači moraju platiti za proizvod, zavisi od konkurencije na ciljnom tržištu i da li se organizacija sa svojim troškovima može uklopiti u nju. Utvrđuje se bazična cena, a potom se razmatraju prilagođavanja (popusti, dodaci, uslovi plaćanja). Cenovnik je moguće nabaviti putem telefona, dobiti e-mailom ili ga pogledati lično na sajtu ’’ Igma Uljme’’.


Distribucija i prodaja


Pored intezivne prodaje (velikoprodaja, maloprodaja) i zastupljenosti na sajmovima ’’Igma Uljma’’ nije zanemarila ni neophodnu aktivnost fizičke distribucije.

Način otpremanja proizvoda:
• Kamionom
• Železnicom - franko vagon
• Brodom - Uskoro

Prostori plasmana njihovih proizvoda:
• Temišvar, Rumunija
• Bukurešt, Rumunija
• Moldavia
• Bugarska
• Bosna i Hercegovina
• Crna Gora
• Kosovo
• Srbija
...