Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Zašto sam odlučio da studiram biznis - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Zašto sam odlučio da studiram biznis (/Thread-za%C5%A1to-sam-odlu%C4%8Dio-da-studiram-biznis)


Zašto sam odlučio da studiram biznis - Dzemala - 11-02-2011 04:47 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.Bez obzira na komentare pojedinih cinika, biznis je veoma važan. Uloga biznisa je da napravi svet boljim mestom za sve – da kreira bogatstvo i blagostanje, prosperitet, poslove i mogućnosti. U periodu veliki ekonomskih i društvenih potresa, kada se skala vrednosti menja, a zaštita ekonomskog bogastva dobija na značaju, biznis u svakom svom spektru gravitira jednom uređenom odnosu gde je izazov početak, a uspeh zaokruženi sistem, svako mora naći svoje mesto, odgovorno se odnositi prema svim činiocima i svakom detalju, a stim u vezi je i moja filozofija uspešnog mladog čoveka, obezbeđenog za život, porodicu i bar malo učesnikom boljitka celokupnog društva.

Na studijama biznisa ću najbolje naučiti da balansiram brojke sa ljudskim vrednostima. Na studijama ću naučiti šta je to veliki biznis, mali biznisi, preduzetništvo, uvideću povezanost biznisa i društva oko mene i upoznaću se sa načinom razmišljanja uspešnih ljudi.

U današnjem poslovnom svetu individua treba da bude istraživač, originalna, inicijativna i energična. Smatram da su to osobine koje posedujem, i da ću ih razviti ukoliko upišem studije biznisa.

Ako budem studirao biznis, pružaju mi se velike mogućnosti za dalje usavršavanje i mogućnosti za buduće zaposlenje. Želim da otkrijem koje su moje sposobnosti, da otkrijem u čemu želim da se specijalizujem, da naučim da razmišljam strateški i odgovorno, da naučim da rešavam probleme, da naučim da radim u timu. Na studijama biznisa ću upoznati osnovne modele biznisa, i kada je najbolje primeniti znanja na koji model, u zavisnosti od okolnosti. Steći ću znanja o organizaciji, kako da analiziram podatke, i kako da zaključe tih analiza primenim na konkretnu situaciju. Upisujući biznis ja ću nastaviti da radim na ostvarenju svojih snova, da jednog dana pokrenem sopstveni posao i da na njega primenim znanje stečeno na studijama. . .