Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
ZADATAK - zamena za Terenske vežbe III godina - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: ZADATAK - zamena za Terenske vežbe III godina (/Thread-zadatak-zamena-za-terenske-ve%C5%BEbe-iii-godina)


ZADATAK - zamena za Terenske vežbe III godina - Dzemala - 07-02-2011 06:46 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.ZADATAK – zamena za Terenske vežbe III godina (Slovenija)
Odaberite jednu od regija Republike Slovenije, pronađite i predstavite ključne prirodne i antropogene resurse koji mogu poslužiti kao osnova za turistički proizvod te regije. Takođe, napraviti analizu tržišta pomoću SWOT analize...