Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Менаџмент на човечки ресурси - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: семинарски работи по македонски - Бесплатно Семинарски Работи (/Forum-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8)
+--- Tema: Менаџмент на човечки ресурси (/Thread-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%9F%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8)


Менаџмент на човечки ресурси - Dzemala - 28-01-2011 11:01 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Сите ние како поединци, постојано низ нашиот живот учиме и стекнуваме знаење, способности, вештини, кои очекуваме дека ќе ни помогнат да се вработиме или да ги примениме соодветно за да можеме да заработуваме за живот и да си го осигураме нашиот опстанок.

Секој човек во текот на својот живот сака да изгради успешна кариера, со која ќе може да се гордее. Меѓутоа тоа секогаш не е така лесно и едноставно, бара многу жртви, отстапки, компромиси со своите партнери, фамили, блиски пријатали и на крај со самите себе.

Во оваа семинарска работа како предмет на истражување се дефинирањето, фазите во кариерата, факторите кои влијаат на кариерата, потоа голем број на практични примери, расмислувања на експерти, разлика помеѓу традиционалните и модерните гледишта за кариерата, цели кон кои се стремат поединците во кариерата и.т.н., се со цел да го објасниме развојот на кариерата и нејзиното значење ...

СОДРЖИНА

Вовед-----------------------------------------3
1.Дефинирање на кариера и значењето на нејзиниот развој--4
2.Фази во развојот на кариерата----------------------5
3.Промени во кариерата--------------------------------7
4.Типови кариери--------------------------------------10
5.Главни фактори во избор на кариера-----------------10
5.1.Родителство-------------------------------------11
5.2.Кариерата на партнерот----------------------------11
5.3.Промени на животните вредности--------------------------------------12
6.Цели на кариерата--------------------------------------14
7.Индивидуално управување со кариерата и стратегиите-----------15
8.Организационата подршка за развој на кариерата------------------16
Заклучок------------------------------------17