Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Tema i radne teze - Tipovi osnivačkih ugovora dioničkih društava u Bosni i Hercegovin - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Tema i radne teze - Tipovi osnivačkih ugovora dioničkih društava u Bosni i Hercegovin (/Thread-tema-i-radne-teze-tipovi-osniva%C4%8Dkih-ugovora-dioni%C4%8Dkih-dru%C5%A1tava-u-bosni-i-hercegovin)


Tema i radne teze - Tipovi osnivačkih ugovora dioničkih društava u Bosni i Hercegovin - Dzemala - 09-01-2011 03:07 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Tema: TIPOVI OSNIVAČKIH UGOVORA DIONIČKIH DRUŠTAVA
U BOSNI I HERCEGOVINI

Radne teze:

1. UVODNA RAZMATRANJA (Uopšte dioničarstvo i dionički odnosi na zapadu i kod nas. U BiH regulirani Zakonom o preduzećima a nakon toga Zakonom o privrednim društvima ...)
2. PRAVNA PRIRODA UGOVORA (Obligacioni pravni odnosi, uopšte o ugovorima – pojam, pravna priroda ugovora – dvostrani pravni akti ...)
3. METODOLOGIJA, PREDMET I CILJ ISTRAŽIVANJA (Metodologija – istorijski metod, komparativni, deduktivni ..., Predmet i cilj – status, stanje u BiH)
4. POJAM, IZVORI I SUBJEKTI POSLOVNOG PRAVA U DIONIČKOM ORGANIZOVANJU (Ustav, zakoni, podzakonski akti ...)
5. TIPOVI DIONIČKIH DRUŠTAVA (d.o.o., d.d., komanditno društvo, holding, koncern)
6. VRSTE OSNIVAČKIH UGOVORA, NJIHOVI DIJELOVI I KARAKTERISTIKE
7. DIONIČKO DRUŠTVO (karakteristike, osnivanje, prava osnivača ...)
8. SLOŽENI OBLICI KAPITALA ( ugovor, koncern ...)
9. MEĐUNARODNA PRAKSA (Evropsko d.d.)
10. IZVORI MEĐUNARODNOG POSLOVNOG PRAVA I NIVO PRIMJENE STANDARDA U BiH (U zapadnoj Evropi odavno ? kod nas ?)
11. VIZIJA DIONIČKOG ORGANIZOVANJA U BiH
12. ZAKLJUČCI / SUMARY
13. LITERATURA