Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Pravilnik o izradi diplomskih i magistarskih radova - tehnicka uputstva - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+--- Tema: Pravilnik o izradi diplomskih i magistarskih radova - tehnicka uputstva (/Thread-pravilnik-o-izradi-diplomskih-i-magistarskih-radova-tehnicka-uputstva)


Pravilnik o izradi diplomskih i magistarskih radova - tehnicka uputstva - Dzemala - 09-01-2011 11:54 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


1. OPŠTE


Diplomski/magistarski rad uređuje se u Word-ovom dokumentu.
Čitav diplomski/magistarski rad se printa u u crno-bijeloj tehnici na uspravno postavljenim listovima papira veličine A4 (210 x 297 mm).
Rad se piše srpskim jezikom, izuzev dijela sažetka koji se prevodi, a koristi se latinično pismo.

2. STRUKTURA RADA

Svaki diplomski/magistarski rad ima svoju strukturu, odnosno redosljed pisanja sljedećih elemenata:

1. Naslovna strana;
2. Zahvalnica (ako je ima);
3. Sažetak rada;
4. Sadržaj;
5. Sadržina rada;
6. Zaključak rada;
7. Popis literature;
8. Prilozi (ako ih ima).

Prilikom printanja gotovog rada, naslovna strana, zahvalnica (ako je ima) i sažetak rada se printaju jednostrano, dok se ostali dijelovi rada printaju obostrano. Izuzetak su prilozi (ako ih ima), koji se printaju po želji autora, jer ova sekcija ne podliježe pravilniku o tehničkoj izradi stručnih radova...