Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Japanska religija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Japanska religija (/Thread-japanska-religija)


Japanska religija - Dzemala - 20-10-2010 02:17 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


JAPANSKA RELIGIJA


Japanska religija obuhvata versku praksu poniklu u Japanu, delimično već u preistoriji, i praksu preuzetu iz drugih kultura, koja se kasnije razvila na tipično japanski način. U pojedinim istorijskim trenucima, kada su isticane njihove međusobne razlike, ove tradicije su razdvajane, ali su najčešće bile stopljene u neraylučivu celinu. Vernici su ih uvek prihvatali na takav način, pa bi pojedinac, npr. bio venčan u šintoističkom svetilištu, živeo poštujući konfucijanska pravila o društvenom životu, prihvatao taoistička verovanja o “srećnom” i “nesrećnom”, učestvovao u folklornim svečanostima i bio sahranjen po budističkom obredu...

Osnovni činioci japanske religije

Japanska religija je nastala od većeg broja filozofskih i verskih tradicija. Iz autohtonog religioznog nasleđa čije poreklo seže čak u preistoriju, nikao je šintoizam- čisto japanska mešavina obožavanja svetosti prirode i poštovanja prema društvenim vezama i nacionalnoj baštini. Njegova formalna struktura stvorena je tek u VI veku kao rezultat prodora budizma. Budizam je uticao na japansku svest najpre preko svoje velike umetnosti, zatim preko obreda i magije, da bi tek kasnije bila proučavana njegova filozofija.

Dve značajne kineske tradicije, konfucijanizam i taoizam, takođe su u znatnoj meri doprinele stvaranju japanskog pogleda na svet, i to ne u vidu organizovane religije, vec laganim prihvatanjem različitih filozofskih i verskih učenja. Konfucijanizam i kasnije neokonfucijanizam, preko svog koncepta sinovlje odanosti pomogao je stvaranje etičkog kodeksa na kome su se zasnivala pravila o poštenju u društvenim odnosima i o lojalnosti prema državi i feudalnom gospodaru. Uticaj taoizma je bio slučajno indirektan, uticajuci delimično na praznoverne obrede, a delimično na stil zen budizma. Taoizam se pojavio u Japanu u obliku kosmoloških predanja, gatanja i obreda poznatih kao “religijski taoizam”, za razliku od “filozofskog taoizma”. Jedno kratko vreme je, prema kineskom izvoru, postojao Biro za proricanje budućnosti kao vladina ustanova, ali se kasnije taoizam osećao vise po svom uticaju na budizam i šintoizam, nego kao nezavisna religija....