Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Nacela u racunovodstvu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Racunovodstvo (/Forum-racunovodstvo)
+---- Tema: Nacela u racunovodstvu (/Thread-nacela-u-racunovodstvu)


Nacela u racunovodstvu - Dzemala - 20-10-2010 02:10 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Računovodstvo je veoma efikasan i sistematski uređen deo upravljačkog informacionog sistema u preduzeću i predstavlja izuzetno precizan instrument neposredne kontrole finansijsko-materijalnog stanja i promena. Kako je ovakva kontrola svojstvena svakom upravljnju , a može se reći da je efikasno upravljanje u direktnoj proporciji sa efikasnošću kontrole upravljanja materijalnih i finansijskih tokova.

Kao posledica toga javlja se potreba za modernizacijom sistema evidentiranja i praćenja tih promena. U poslovnom svetu , u uslovima nestabilnog okruženja da bi se ostvario rast na tržištu, potrebno je obezbediti kvalitetan proces upravljanja.Prema ciljevima da bi se obezbedio rast i razvoj preduzeća....

NAČELA U RAČUNOVODSTVU

Računovodstvena načela predstavljaju osnovna pravila usvojena od strane računovodstvena teorije i prakse, koja daju okvir koji određuje koja je informacija uključena u finansijski izveštaj i kako ta informacija treba da bude predstavljena.
Računovodstvena načela nisu prirodni znakovi, ona ne postoje u prirodi da bi se otkrila. Njih su izmislili ljudi u smislu zadovoljenja najvažnijih ciljeva finansijskog izveštaja.

U osnovna računovodstvena načela spadaju:

1. načela dvostrukog obuhvatanja poslovanja
2. načelo poslovne jedinice
3. načelo kontinuiteta poslovanja
4. načela novčanog merila
5. načelo istorijskog troška
6. načelo uzročnosti.
7. načelo opreznost...