Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
FEFA- evaluacija - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Upravljanje kvalitetom (/Forum-upravljanje-kvalitetom)
+---- Tema: FEFA- evaluacija (/Thread-fefa-evaluacija)


FEFA- evaluacija - Dzemala - 19-10-2010 09:36 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Ovaj seminarski rad ima za cilj da obaradi najzanimljivija pitanja preuzeta iz evaluacije studijskog programa, nastavnog procesa i stručnog kadra. Pri tome smo se fokusirale na kritične situacije koje su se dešavale tokom prvog semestra između studenata, stručnog kadra i uprave. Tokom analize podataka su korišćene jednostavne statističke metode...

O fakultetu

Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju ima za cilj da pruži osnovno akademsko obrazovanje u oblasti ekonomije i menadžmenta. FEFA je akreditovana kao visokoškolska ustanova odlukom Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije broj 612-00-530/1/2008-04 od 18. avgusta 2008. Nastavni plan i program studija omogućava ne samo sticanje teorijskih i praktičnih znanja već i razvoj akademskih, liderskih i ličnih veština i sposobnosti studenata.

Primena

Za obardu uzorka ankete korišćene su sledeće metode:
• Grafička prezentacija podataka
• Distribucija frekvencije
• Mere centralne tendencije
• Mere varijacije
• Statističko zaključivanje o sredini populacije
• Korelacija i regresija ...