Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Mikensko doba (16 - 12 vek pre nove ere) - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Istorija (/Forum-istorija)
+---- Tema: Mikensko doba (16 - 12 vek pre nove ere) (/Thread-mikensko-doba-16-12-vek-pre-nove-ere)


Mikensko doba (16 - 12 vek pre nove ere) - Dzemala - 18-10-2010 08:35 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Za vreme tog perioda grčka civilizacija znatno je napredovala. Religija se po prvi put organizovala oko dvanaest bogova olimpskog panteona, stvorio se novi alfabet, koji je koren svih evropskih pisama, poezija je stekla svoje prvo jezgro u Homerovim epovima i počele su inovacije u keramici. Geometrijska dekoracija keramike za svakodnevnu upotrebu daje ime ovom periodu.
Oko 1400. god p.n.e. minojska civilizacija je počela da opada. Godinama Krit je trpeo napade Mikenaca, naroda sa kopna Grčke. Kada više nije mogao da se brani grad je Knosos je spaljen i osvojen. U 12. veku, brojni mikenski centri su napuštani, posle čega su usledile migracije stanovništva na grčkom tlu. Plemena Tesalije i Dorije krenula su prema jugu, ali nikada nisu okupirala Atiku. S njima su se takođe izmešala plemena Jonaca, koja su kasnije, u 8. veku p.n.e, kao i ostala grčka plemena, krenula prema istoku stvarajući kolonije na obalama Male Azije.
Mikenci su bili narod sa kopna Grčke. Njihov najveći i glavni grad zvao se Mikena. Mikenci su bili znatno manje civilizovaniji od Minojaca, međutim minojska kultura preneta je na kopno i tamo unapređena. Iz minojske kulture nastala je mikenska. Mikenci su gradili velike palate, sahranjivali mrtve u grobnice od kamena, preuzeli su pismo od Minojaca i smanjili broj slova na 90.
Krajem XII veka Mikena je poražena od strane Doraca, naroda kojeg nije zanimala kultura, već samo uništavanje i ratovi.
Predmet ovog rada u nastavku biće upravo pomenuto doba, odnosno Mikensko doba (16-12 vek pre nove ere). Rad ima za cilj da objasni i prikaže u potpunosti ovo doba, kako se odvijao društveni život, obeležja mikenskog doba i dr. Kao teze u radu su obrađene:
- Mikenci su bili Grci,
- obeležja mikenskog doba,
- Mikena,
- umetnost u mikensko doba,
- kraj mikenskog doba. ...

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Mikensko doba (16-12 vek pre nove ere) 4
1.1 Mikenci su bili Grci 4
1.2 Obeležja Mikenskog doba 7
1.4 Mikena 10
1.5 Umetnost u mikensko doba 13
1.6 Kraj Mikenskog doba 19
ZAKLJUČAK 21
LITERATURA 22