Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Elektronska razmena podataka EDI - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Elektronska razmena podataka EDI (/Thread-elektronska-razmena-podataka-edi)


Elektronska razmena podataka EDI - Dzemala - 18-10-2010 07:39 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U današnje vreme se najčešće poslovni podaci obrađuju na računaru ali su se zadržali stari načini razmene poslovnih informacija i dokumenata u papirnom formatu. Ako bi se mogućnosti postojećih računara i telekomunikacija na iskoristile pravi način mogle bi umnogome da unaprede poslovanje istovremeno smanjujući troškove, pružajući bolje usluge i smanjile bi se greške do kojih dolazi u radu na klasičan način.

EDI (Electronic Data Interchange) je standard za komunikaciju između informacionih sistema. Kao što e-mail omogućava razmenu informacija među ljudima, tako EDI prenosi informacije koje razumeju informacioni sistemi. Njegovim uvođenjem se eliminiše potreba za slanjem dokumenata faksom ili poštom i njihovim prekucavanjem, čime nestaje jedna cela kategorija problema i nesporazuma i štedi se na troškovima. Suština je jednostavna: ako jedna firma u svom sistemu kreira, recimo, porudžbinu za drugu firmu, ta porudžbina će se pojaviti u sistemu druge firme.

Trend današnjeg poslovanja je i standardizacija poslovnih dokumenata, u kojima je tačno opisan njihov format i struktura. Na ovaj način trebalo bi da se smanji papirologija. ..

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 E-TRGOVINA 4
1.1 Prednosti 5
1.2 IT i standardizacija 6
2 ELEKTRONSKA RAZMENA PODATAKA - EDI 7
2.1 EDI standardni format 7
2.2 EDIFACT i konverzija 9
2.3 Vrste dokumenata 10
2.4 Koristi 10
2.5 Kako se povezati? 10
2.6 EDI Reference 10
2.7 Primena interneta za EDI 11
2.8 Osnovne karakteristike interneta za primenu EDI-ja 12
2.9 Primer primene EDI-ja 13
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15