Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
3d studio max - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: 3d studio max (/Thread-3d-studio-max)


3d studio max - Dzemala - 18-10-2010 07:27 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Karakteristike programskog paketa 3D Studio Max R3


Još od davnina se čovek trudio da svet oko sebe prikaže na najrealističniji način. Problem koji je od najranijih dana postojao je bio dvodimenzionalnost izražajnih sredstava koja su trebala da prikažu u opštem slučaju trodimenzionalne stvari i objekte. Jedno od rešenja ovog problema je i programski paket 3D Studio Max R3 koji će u daljem tekstu biti označen samo sa Max.

Sam pojam trodimenzionalne grafike podrazumeva da radimo sa objektima koji imaju svoju širinu, dubinu i visinu. Glavna razlika između 2D i 3D objekte je dubina, ako bi ste jedan 2D objekat želeli da vidite iz neke druge tačke gledišta morate ga ponovo nacrtati dok kod 3D objekta koji poseduju dubinu ( bar u virtuelnom svetu ) jednostavno menjate tačku gledišta bez ponovnog iscrtavanja.

Ako dve tačke u prostoru spojimo dobićemo liniju (slika 2.2). Proširenje linije na oblik višelinije se ostvaruje dodavanjem još jedne tačke tj. još jednog segmenta. Spajanjem prve i poslednje tačke dobijamo poligon. Poligoni mogu da imaju najamanje tri temena pri čemu višestrane poligone Max u svojoj unutrašnjoj interptretaciji prestavlja preko trouglova.


Postoje tri osnovne kompononte svakog poligona sa kojima Max operiše a čije razumevanje je neophodno u konceptu poimanja 3D grafike.Te kompononte su : presek, ivica i lice i prikazani su na slici 2.3 pri čemu definicije ovih komponenti su sledeće :

- Presek je tačka gde se proizvoljan broj linija susreću

- Ivica je svaka linija poligona

- Lice poligona je površina omeđena ivicama poligona...


Sadržaj

UVOD 2
1.1 Karakteristike programskog paketa 3D Studio Max R3 2
1.2 Scenska kompozicija - pojam i osnovni koncepti 4
1.3 Rad sa kamerama 4
1.4 Rad sa svetlima 6
1.5 Rad sa bojama i materijalima 8
2 Animacija (Vatrene lopte) 11
2.1 Animacija (Zemlja u svemiru) 12
2.2 Animacija (Ostrva sa zvezdanim nebom) 14
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18