Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Erste Banka Upravljački informacioni sistemi - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informacioni sistemi (/Forum-informacioni-sistemi)
+---- Tema: Erste Banka Upravljački informacioni sistemi (/Thread-erste-banka-upravlja%C4%8Dki-informacioni-sistemi)


Erste Banka Upravljački informacioni sistemi - Dzemala - 18-10-2010 07:24 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.

Naziv i sedište firme

Erste Bank a.d. Novi Sad je deo Erste Bank Grupe, jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi, sa preko 17,3 miliona klijenata u osam zemalja. Erste Banka je nastala 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. U Srbiji posluje od sredine 2005. godine kada je preuzela većinski deo akcija Novosadske banke, najstarije finansijske institucije u našoj zemlji, osnovane 1864. godine.
U decembru 2005. godine Novosadska banka menja ime u Erste Bank a.d. Novi Sad i započinje intenzivan proces transformacije Banke u modernu finansijsku instituciju usklađenu sa standardima Erste Bank Grupe. Ovaj proces je završen 1. januara 2007. godine prelaskom na novi informacioni sistem.
Delatnost firme
Intezivnim ulaganjem u zaposlene, infrastrukturu i širenje filijala, Erste Banka je u Srbiji tokom prethodne tri godine od regionalne banke postala banka sa nacionalnom zastupljenošću i širokom paletom konkurentnih i inovativnih proizvoda. Fokus Erste Banke je na poslovanju sa građanima, malim i srednjim preduzećima i lokalnim samoupravama.
• 74 filijale za rad sa stanovništvom
• 10 centara za rad s pravnim licima
• 960 zaposlenih
• 230.000 klijenata

Sadržaj:

1. Uvod
1.1 Naziv i sedište firme.............................................
1.2 Delatnost firme...................................................
1.3 Definisanje problema....................................................
1.4 Cilj rada..................................................................
1.5 Misija i vizija......................................................
1.6 Projektni zadatak.........................................................
2. Snimak postojećih tokova informacija.........................
2.1 Organizaciona struktura..................................................
2.2 Tokovi informacija...............................................
2.2.1 Zahtev klijenta za odobravanje kredita..............................
2.2.2 Provera kredibiliteta klijenta..................................
2.2.3 Ocena kreditnog odbora o kreditnoj sposobnosti klijenta.....
2.3 Analiza postojećeg sistema.............................................
2.4 Procena informisanosti firme.........................................
3. Predlog savremenog rešenja................................................
3.1 Pregled rešenja...............................................................
3.2 Nedostaci rešenja...................................
3.3 Predlog unapređenja.................................................
4. Zaključak ...................................................................15
5. Literatura............................................................16