Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Upravljanje investicionim projektima u gradjevinarstvu - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Upravljanje investicionim projektima u gradjevinarstvu (/Thread-upravljanje-investicionim-projektima-u-gradjevinarstvu)


Upravljanje investicionim projektima u gradjevinarstvu - Dzemala - 18-10-2010 04:18 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Projekat je, u suštini, svaki privremen i organizovan proces kojim se postiže neki ograničen cilj ili grupa ciljeva. Autoritativna američka organizacija PMI (Project Management Institute) projekat kratko definiše kao "privremeni poduhvat sa ciljem kreiranja jedinstvenog proizvoda ili usluge". Termin "privremeni" označava da svaki projekat ima jasno definisan početak i kraj, kao i privremenu organizacionu strukturu, dok termin "jedinstven" ukazuje na činjenicu da se svaki projekat odlikuje specifičnim problemima, koji se najčešće ne mogu zadovoljavajuće razrešiti normalnim angažovanjem organizacije koja realizuje projekat. Kombinovanjem "privremenog" i "jedinstvenog" karaktera projekta, može se doći do zaključka da se projekat obično sagledava i realizuje postepeno, po unapred definisanim proceduralnim koracima, sa ciljem da se jedinstveni obim posla na projektu što kompletnije razradi i ostvari. Prema definiciji PMI, upravljanje projektom obuhvata "primenu znanja, veština, alata i tehnika na projektne aktivnosti u cilju ostvarenja ciljeva projekta".

Za razliku od projekata u opštem smislu, izgradnja, rekonstrukcija, modifikacija i opremanje investicionih objekata su uvek u direktnoj vezi sa građevinarstvom kao privrednom granom. Zato se ovakvi projekti mogu nazvati "građevinski", "arhitektonski" ili, češće i pravilnije, "investicioni" projekti. Pri tome se podrazumeva progresivna realizacija niza aktivnosti, od same ideje o određenom investicionom dobru, preko izrade predinvesticionih studija, planske i projektne dokumentacije do ugovaranja, izgradnje, opremanja, obuke kadrova i puštanja objekta u eksploataciju. Navedeni spisak aktivnosti je samo ilustracija života investicionog objekta. Nije redak slučaj da se dopunjuje i aktivnostima koje su van tradicionalnih okvira definisanih za oblast građevinarstva, kao što su, na primer, aktivnosti na obezbeđenju neophodnih finansija za izgradnju i opremanje, transfer tehnologije koja se koristi u objektu, uspostavljanje raznovrsnih trgovinskih aranžmana, itd. Tu su, svakako, prisutne i aktivnosti aktuelne na početku XXI veka, kao što su: zaštita životne sredine, uspostavljanje sistema kvaliteta, održavanje objekta u eksploataciji, analiza primene novih materijala, instalacija računarske podrške proizvodnim procesima, itd...

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 INVESTICIONI PROJEKAT U GRAĐEVINARSTVU 4
1.1 Učesnici u realizaciji investicionog projekta 6
1.2 Pristup modeliranju projekta 9
2 UPRAVLJANJE INVESTICIONIM PROJEKTIMA U GRAĐEVINARSTVU 10
2.1 Faze u realizaciji projekata sa stanovišta investitora 10
2.2 Faze u realizaciji projekata sa stanovišta izvođača 12
2.3 Istraživanje tržišta 14
2.4 Formiranje ponude 16
2.5 Ugovaranje 18
2.6 Izrada projektne dokumentacije 20
2.7 Izvođenje radova na gradilištu 22
2.8 Naplata izvršenog posla 23
2.9 Formiranje baze istorijskih podataka 24
ZAKLJUČAK 26
LITERATURA 27