Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Aktivni turizam na skadarskom jezeru - SWOT - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Ekonomija i Ekonomika (/Forum-ekonomija-i-ekonomika)
+---- Tema: Aktivni turizam na skadarskom jezeru - SWOT (/Thread-aktivni-turizam-na-skadarskom-jezeru-swot)


Aktivni turizam na skadarskom jezeru - SWOT - Dzemala - 17-10-2010 12:45 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi


Turizam i sport su dvije društvene pojave međusobno povezane. Već u starom Rimu i Grčkoj sport je bio pokretač ljudi na putovanja, u cilju posjete velikih sportskih priredbi. Kasnije sport u turizmu dobija širu ulogu, čime je stvoren novi odnos između turizma i sporta. Takav odnos sporta i turizma dovodi do razvoja posebne vrste turizma: aktivnog turizma.

Očito je da sportsko-rekreacijske potrebe koje nastaju kao posledica savremenog načina rada i života, snažno utiču na na potražnju sportsko-rekreacijskih uloga u turizmu. To je ujedno i podsticaj za razvoj aktivnog turizma.

Poznati francuski sociolog Dumazeider ističe da se u „ dokolici stvara novi homo ludens koji učestvuje u raznim igrama i turističkim putovanjima, stoga potreba za igrom i rekreacijom postaje jedan od temeljnih motiva odlaska u prirodu u slobodno vrijeme“. D. Alfier navodi da cjelokupno ponašanje čovjeka na odmoru u prirodi pokazuje znakove njegovog ponovnog povratka u djetinjstvo, gdje odrasli ljudi trče, plivaju, love, igraju se na moru, pijesku...Zbog iskonske potrebe turista za igrom, sportom i rekreacijom potrebno je u turističkim mjestima stvoriti odgovarajuće uslove za sadržajan aktivni odmor turista.

Crna Gora raspolaže velikim prirodnim ljepotama unutar kojih želim istaći nacionalni park Skadarsko jezero. Najveće jezero na Balkanu i ujedno jedini nacionalni park u kome dominiraju vodeni i močvarni ekosistemi. Sjeverna močvarna obala (oko 20.000 ha) pruža idealne uslove za razvoj živog svijeta, a posebno za život ptica. Na Jezeru živi, gnijezdi se, zimuje ili preseljava 281 vrsta ptica, pa jezero ima status Područja od međunarodnog značaja za boravak ptica (IBA) i nalazi se na svjetskoj listi vodenih staništa od međunarodnog značaja (RAMSAR). U Parku živi 48 vrsta riba, 50 vrsta sisara (jedini vodeni predstavnik je vidra), brojni vodozemci, gmizavci i insekti. Raznovrstan je biljni svijet kako u samom jezeru tako i u njegovom okruženju, a u ljetnjim mjesecima livade lokvanja i vodenog oraška mogu se pružati kilometrima…

S A D R Ž A J


UVOD 3
1 Opšte informacije o Skadarskom jezeru 4
2 Turizam u NP Skadarsko jezero 5
3 Aktivni turizam 5
3.1 Krstarenje 6
3.2 Posmatranje ptica 6
3.3 Vinski put 6
3.4 Gastronomija 6
3.5 Speleologija 7
3.6 Pješačenje i biciklizam 7
4 SWOT analiza 7
4.1 Prednosti 7
4.2 Slabosti 8
4.3 Šanse 9
4.4 Prijetnje 9
4.5 Benčmarking metodologija 10
4.6 Izbor modela razvoja 10
4.7 Mаtricа proizvodа 12
4.8 BENČMARKING DESTINACIJE SKADARSKO JEZERO (POLAZIŠTE) 12
4.8.1 Pristup destinacijskom Benčmarkingu 13
4.8.2 Benčmarking pozicioniranje 13
4.8.3 Izabrani sadržaji Benčmarkinga 14
4.8.4 Selektivne vrste turizma i doživljaji na području destinacije Skadarskog jezera 14
4.8.5 Promocija 14
4.8.6 Brandiranje destinacije Skadarko jezero 14
4.8.7 Benchmarkinga hotela na Skadarskom jeziku 15
Zaključak 18
Literatura 19