Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Proces odlučivanja u menadžmentu - diplomski - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: Proces odlučivanja u menadžmentu - diplomski (/Thread-proces-odlu%C4%8Divanja-u-menad%C5%BEmentu-diplomski)


Proces odlučivanja u menadžmentu - diplomski - Dzemala - 16-10-2010 01:29 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


U ovom radu su prikazane mogućnosti savremenog koncepta analize podataka i korišćenja nekih kvantitativnih metoda u procesu odlučivanja. Poseban akcenat stavljen je na proces donošenja odluke uz pomoć stabla odlučivanja, kao i ulogu aposteriornih verovatnoća u tom procesu. Kada je reč o procesu odlučivanja, stavovi autora i definisanje samog procesa su različiti, ali se u svima provlače, kao zajednička nit, sledeća saznanja: proces odlučivanja je u stvari izbor između više raspoloživih alternativa za konkretan problem, čiji je rezultat i krajnji cilj sama odluka, a glavni akter procesa jeste donosilac odluke koji može biti pojedinac (direktor ili menadžer) ili grupa ljudi (skupština akcionara, upravni odbor, kolegijum).

Kako se donošenje odluke bazira na argumentovanim činjenicama o razmatranom problemu i njihovoj detaljnoj analizi, to se nameće zaključak da kvantitativne metode, tj. optimizacione metode i matematički modeli imaju značajnu ulogu u procesu donošenja odluka. Odluka o izboru metode kojom neku odluku ocenjujemo kao dobru ili lošu, zavisi pre svega od količine informacija koje donosilac odluke poseduje o konkretnom problemu, kao i od okruženja u kome se donosi odluka. Dakle za valjanu odluku, neophodna je i valjana analiza podataka...

Uloga i značaj donošenja odluka

Donošenje odluka je značajan deo procesa menadžmenta. Obuhvata izbor najboljeg toka akcija kako bi se postigao željeni cilj. Odlučivanje je proces donošenja odluka radi rešavanja identifikovanih problema. Činjenica je da svi donosimo odluke, šta je karakterično za menadžere? Menadžeri poklanjaju posebnu pažnju odlučivanju i prilaze problemu na sistematičan način. Potrebno da skrenuti pažnju na tri momenta:

1. Za odlučivanje je potrebna mogućnost izbora između više varijanti.
2. Odlučivanje je svestan proces na koji utiču: znanje, iskustvo, informacije, interesi, emocije, intuicija i mnogi drugi faktori.
3. Odluke se usmerene ka ostvarivanju ciljeva.

Problem predstavlja situaciju kad se stanje razlikuje od planiranog. Prema nekim autorima proces otkrivanja problema je neformalan i intuitivan, pri čemu postoje četiri situacije koje upozoravaju menadžera na pojavu problema: odstupanje od prethodnog iskustva, odstupanje od zacrtanog plana, drugi ljudi (kupci, zaposleni...), konkurencija. Ne može se sa sigurnošću tvrditi da li je situacija pred kojom se menadžer nalazi problem ili prilika. Pod prilikom podrazumevamo splet okolnosti u kojima je javlja šansa da se planirani ciljevi preduzeća premaše. Pristupi donošenju odluka se grubo klasifikuju na:
1. Metode i tehnike zasnovane na korišćenju kvantitativnih tehnika (ekonometrijski modeli, statističke metode, mrežni modeli odlučivanja, operaciona istraživanja i dr.).
2. Metode i tehnike zasnovane na intuiciji i subjektivnim procenama (brainstorming, Delfi metod, metod scenarija)...Sadržaj :


UVOD 3
1 Uloga i značaj donošenja odluka 4
1.1 Ciklus odlučivanja 6
2 Faze i primena u procesu donošenja odluka 8
2.1 Planiranje 8
2.2 Organizovanje 12
2.3 Vodjenje 14
2.4 Kontrola 15
3 Uloga menadžera (delegiranje zadataka) 19
3.1 Top menadžment 26
3.2 Srednji nivo 29
3.3 Prva linija menadžera 30
4 Adekvatna realizacija odluka 31
4.1 Menadžersko odlučivanje 35
4.2 Zaključak 39
4.3 Literatura 41