Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Prirodne nauke (/Forum-prirodne-nauke)
+---- Forum: Sociologija (/Forum-sociologija)
+---- Tema: Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici (/Thread-sociolo%C5%A1ka-teorija-o-klasi%C4%8Dnoj-i-savremenoj-porodici)


Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici - Dzemala - 10-09-2010 04:17 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Sociologija je najopćija nauka o strukturi i zakonitistima društva. Riječ sociologija nastala je od latinske riječi socius, societas što znači drug, društvo, i od grčke riječi logos koja znači zakon. Naziv sociologija iz spomenutih riječi izveo je francuski filozof Ogist Kont koji je i utemeljivač ove nauke. To je opća nauka o društvu. U dubljem smislu ona je nauka i o čovjeku. On je prirodno i društveno biće. Zbog toga je čovjek predmet proučavanja kako prirodnih tako i društvenih nauka. Sociologija je društvena nauka koja se bavi izučavanjem porodice kao biološke i edukativne društvene grupe. Porodica je univerzalna društvena institucija i nerazdvojni pratilac ljudskoga društva i čovjekovoga postojanja. Spada u red osnovnih, najstarijih i najtrajnijih društvenih grupa. Zasniva se na braku i odnosima srodstva, čiji članovi, po pravilu, žive u zajednici. Porodica je ljudska tvorevina i ima svoju veoma složenu historiju. Dakle, to je društvena grupa vezana krvnim srodstvom i vezama koje su različite prirode od običajno – vjerskih do pravno – ekonomskim. Porodica kao duštvena pojava jeste historijska kategorija, pa je promjenjiva skladno temeljnim promjenama u društvu u kojom egzistira. Priroda njenih unutarnjih odnosa, njene funkcije i položaj u društvu određeni su prirodom prozvodnje neposrednog života. Promjene u društvenim sustavima nisu istog opsega ni smjera kao promjene u društvu kao cjelini. Stoga je u centru znanstvenog i društvenog interesa pitanje odnosa između društvenih promjena s jedne strane s s druge strane dakle pitanje kako se taj najneposredovaniji i primarni društveni sustav mijenja u odnosu na mijenjanje ostalih društvenih sustava kao i cijeloga društva...

Sadržaj

Sadržaj 2
I Uvod 3
II Sociološka teorija o klasičnoj i savremenoj porodici 4
2.1. Pojam porodice 4
2.2. Problemi savremene porodice 6
2.3. Vrste porodice 7
2.3.1. Klanska porodica 7
2.3.2. Zadružna (velika) porodica 7
2.3.3. Patrijarhalna porodica 7
2.3.4. Moderna porodica 8
2.4. Teorije o porodici 8
III Zaključak 10
Literatura