Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Objektni pristup2 - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Informatika (/Forum-informatika)
+---- Tema: Objektni pristup2 (/Thread-objektni-pristup2)


Objektni pristup2 - Dzemala - 10-09-2010 12:55 AM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz ekonomije: menadzment, marketing, finansija, elektronskog poslovanja, internet tehnologija, biznis planovi, makroekonomija, mikroekonomija, preduzetnistvo, upravljanje ljudskim resursima, carine i porezi.


Primer1. Nasleđivanje

Službena reč object može imati i argument – klasu koju se nasleđuje. U datom primeru klasa AudioCD nasleđuje klasu GameCD. Nasleđuje se sve – u primeru je to samo procedure Naslov.
Ista metoda može proizvesti različita dejstva u različitim klasama. To svojstvo objekta se naziva polimorfizam i predstavlja ogromnu prednost objektnog programiranja. Pacal bez objekata zabranjuje da se isto ime koristi u raznim delovima programa, što nas primorava da izmišljamo različita imena za iste operacije.

unit j61;
interface
type GameCD=object
procedure Naslov;
end;
implementation
procedure GameCD.Naslov;
begin
writeln('Ovo je GameCD.');
end;
end.

unit j62;
interface
uses j61;
type AudioCD=object(GameCD)
end;
implementation
end.
program tp6;
uses j61,j62,crt;
var gcd:GameCD;
acd:AudioCD;
begin
clrscr;
gcd.naslov;
acd.naslov;
readln
end.

Dati program kao efekat izvršavanja ispisuje na ekranu dva puta poruku »Ovo je GameCD«.

Ukoliko bismo hteli da se pozivom metode acd.naslov na ekranu ispisuje poruka »Ovo je AudioCD« bilo bi potrebno redefinisati metodu Naslov u unitu j62...