Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Ranžirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Medjunarodna spedicija (/Forum-medjunarodna-spedicija)
+---- Tema: Ranžirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa (/Thread-ran%C5%BEirni-kolodvor-osnove-prijevoza-i-prijenosa)


Ranžirni kolodvor -osnove prijevoza i prijenosa - derrick - 09-09-2010 08:56 PM

Ranžirni kolodvor u Zagrebu izgrađen je sa zadatkom da se u njemu obavi cjelokupni ranžirni rad na zagrebačkom čvorištu, i razvrstavanje vagona za druge ranžirne rajone na željezničkoj mreži i razvrstavanje vagona za lokalne, teretne i industrijske stanice u čvorištu Zagreb. Maksimalnom koncentracijom ranžirnog rada omogućeno je da on preuzme sav dosadašnji ranžirni rad teretnih stanica. Projekt Zagreb Ranžirnog kolodvora bio je izrađen po uzoru na ranžirni kolodvor u francuskom gradu Sottevilleu. Realizacija programa tekla je sporo. Međutim Ranžirni kolodvor preuzima 21% ukupnog ranžirnog rada na području HŽ Zagreb, s time da se smanjuje broj stanica u kojima se obavlja ranžiranje, vrijeme zadržavanja vagona, te broj prometnog osoblja.

SMJEŠTAJ

Zagreb-Ranžirni kolodvor sa svojim prilaznim prugama smješten je u južnom dijelu grada na površini od 100 ha. Položaj mu je određen na temelju analize troškova građenja, a u skladu s urbanističkim planovima grada. Kolodvorski kompleks dug je 4,1 km, a širok 1,1 km. Prvi graditeljski zahvati počeli su 1967. godine i to izgradnjom kolosječnih postrojenja te izgradnjom prvih objekata, postavnica, pogonskih zgrada za prometno osoblje, za službu za održavanje pruga, za službu jake i slabe struje, za službu vuče. Nešto poslije pokrenuta je izgradnja radionica za održavanje teretnih vagona i objekata za tehničkih pregled vagona. Sagrađeno je 15 kolosijeka u prijemnoj skupini, 48 u smjernoj i 16 kolosijeka u otpremnoj skupini. Svi kolosijeci položeni su usmjeru istoka prema zapadu.