Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Diplomski radovi (/Forum-diplomski-radovi)
+--- Tema: 3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju (/Thread-3d-modeliranje-i-vizuelizacija-racunarske-tastature-u-autocad-okruzenju)


3D modeliranje i vizuelizacija racunarske tastature u AutoCAD okruzenju - derrick - 09-09-2010 04:37 PM

Kompjuterske tastaure su sastavni deo svakog kompjuterskog sistema jer omogućavaju unos ulaznih podataka. Današnje tastature uglavnom sadrže 104 tipke ali se mogu pronaći i specijalne vrste tastature namenjene igračima kompjuterskih igraica ili radnicima za unos brojčanih podataka.

Problem i cilj rada

Projektovanje predstavlja kompleksan i dug proces koji zahteva dosta uloženog rada i vremena. Projektovanje proizvoda predstavlja skup aktivnosti: definisanje stila rešenja, proračuna, konstruisanja, simulacije ponašanja i izrada probnog proizvoda radi ispitivanja. Projektant mora na što brži i racionalniji način doći do željenog modela i mora zadovoljiti funkcionalnost, estetiku i bezbednost.

Problem se javlja kada se postupak projekovanja odvija ručno. Projektanti koriste papir, olovke, rapidografe, lenjire, uglomere… za kreiranje skica, modela. Nedostaci ovog načina su smanjena preciznost, odnosno kvalitet izrađene dokumentacije; dugo vreme neophodno za izradu dokumentacije, zapravo konstruisanje; nemogućnost korigovanja postojećih crteža i dokumenata; problem skladištenja tehničke dokumentacije; dokumentacija izrađ ena ručnim postupcima povećava cenu koštanja izrade tehničke dokumentacije a ona utiče na povećanje cene koštanja proizvoda što naravno uvek težimo da izbegnemo. Ručni postupci projektovanja imaju mnogo nedostataka i danas se smatraju nepodobnim za rad projektanata.

Problem može nastati i kod računarskog projektovanja, ali ti problemi su neuporedivo manji i zanemarljivi u odnosu na manualni način projektovanja jer su izgledi za njihovo reš avanje realni i izvesni u skorijoj buduć nosti. Jedan od problema, zapravo bolje reći prepreka, je odabir softvera, jer postoje razni softveri koje inženjeri koriste u svom radu. Rekao sam da nije problem nego prepreka zbog toga što je prednost mnogo veća, konkurencija razvija proizvodnju a to znači sve kompletnije i jednostavnije softvere za upotrebu. Prepreke upotrebe različitih softvera neki proizvođači softvera su rešili tako što programi podržavaju jedni druge, rad u jednom može se učitati u drugom i izvoditi promene i obrnuto. Problemi koji se javljaju računarskim projektovanjem biće sve više elimisani razvojem novijih softvera i novih verzija softvera za inženjersko projektovanje.

Cilj projektovanja je doći do rešenja sa minimalnim ulaganjem rada i vremena a da pri tom to rešenje zadovolji funkcionalnost, estetiku i bezbednosne kriterijume. Cilj proističe iz problema, zapravo svrha cilja je izbeći probleme a izbećićemo ih automatizacijom inženjerskih poslova. Automatizacija inženjerskih poslova podrazumeva CIM koncept (Computer Integrated Manufacturing – integrisanje pripreme i proizvodnje pomoću računara). CIM koncept između ostalog podrazumeva i CAD/CAM (Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) “ računarom podržano projektovanje i proizvodnja”. Računarsko projektovanje predstavlja potpunu automatizaciju manuelnog projektovanja.

CAD softver obuhvata niz nezavisnih paketa programa za kreiranje dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih površinski orijentisanih modela sa pratećim modulima za grafičku i alfanumeričku interpretaciju geometrijskih elemenata, njihovo povezivanje i memorisanje u bazu podataka, dimenzionisanje, pozicioniranje i izradu grafičke dokumentacije. U softver za modeliranje spadaju i paketi programa za kreiranje zapreminskih – Solid modela koji omogućuju analize kinematskih karakteristika sistema kao i proračun parametara sistema. Posebni paketi programa omogućuju analizu dinamike mašinskih sistema, analizirajući parametre sastavnih delova sistema, kao i proračun konstrukcija metodom konačnih elemenata, simulaciju i druge analize koje definišu dodatne karakteristike mašinskog sistema. Danas se CAD sistemi mogu instalirati na različite hardvere i operativne sisteme.

Primenom računara i softvera AutoCAD, predhodno navedene probleme možemo uspešno rešiti. AutoCAD je jednostavan koliko to priroda posla dozvoljava, apsolutno je precizan za razliku od ručnog crtanja i ovim softverom možemo nacrtati sve što zamislimo. Primena AutoCAD-a u odnosu na ručno crtanje ima mnogo prednosti:
- Velika tačnost i preciznost, pogotovo izražena kod složenijih modela.
- Nema ograničenosti u pogledu veličine papira, razmere.
- Lako i brzo editovanje crteža što nam daje mogućnost ispravljanja
grešaka i unošenja dopuna.
- Neograničeni broj istih crteža.
- Mogućnost crtanja modela koji se ručno ne mogu nacrtati.
- Velika ušteda vremena prilikom kreiranja crteža.
- Mogućnost ubacivanja standardnih elemenata.

U našem slučaju reč je o modelovanju kompjuterske tastature. Potrebno je stvoriti geometriju i efektnu vizualizaciju odnosno izraditi prostorni model. Nemogućnost predstavljanja trodimenzionalnog modela na papiru se ispostavilo da je najveći problem. Crtanje modela i njegovih elemenata u ortogonalnom projekcijama zadovoljava potrebu potpunog definisanja oblika i veličina. Na osnovu ortogonalnih projekcija i kod vrlo jednostavnih elemenata, ko je nedovoljno tehnički obrazovan neće moći stvoriti sliku i neće imati predstavu o njegovom stvarnom izgledu u prostoru. Zato je neophodno da model prikažemo iz pozicije gde će njegov prostorni izgled biti uočljiv a zato AutoCAD ima razvijene metode kao što su perspektiva, ortogonalna aksonometrija i kosa projekcija. Međutim vizuelnu prezentaciju možemo dobiti na periferijskim uređajima monitori, projektoru…