Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Strategija razvoja preduzeca proširenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstru - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Strategija razvoja preduzeca proširenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstru (/Thread-strategija-razvoja-preduzeca-pro%C5%A1irenje-i-modernizacija-proizvodnje-metalnih-konstru)


Strategija razvoja preduzeca proširenje i modernizacija proizvodnje metalnih konstru - zekan - 09-09-2010 04:26 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta proizvodnje.

Priprema biznis plana


U okruženju u kome radi firma ''Čelik'' postoji potražnja za čeličnim konstrukcijama do 200m2.Konstrukcije bi služile, za potrebe poljoprivrednika (a kako je ovaj kraj zemljoradnički) u njima bi se smestile poljoprivredne mašine,krmno bilje ili manja tovilišta za stoku kao i magacinski prostor.Kovin,oktobar 2005. Vlasnik/direktor
Milan Pantelić,dipl.ing.maš.


___________________________________


Prihvatanje biznis plana

Na osnovu svojih statusnih ovlašćenja ,vlasnik Metalskog preduzeća ''Čelik''d.o.o.- Kovin pažljivo je razmotrio krajnje rezultate ovog biznis plana,na osnovu kojih je doneo sledeće:


Odluke

1. Prihvata se biznis plan,jer njegovi krajnji rezultati ukazuju na izvodljivost i punu ekonomsku i društvenu opravdanost njegove primene.
2. Biznis plan će predstavljati osnovu za planirano proširenje i modernizovanje proizvodnje čeličnih konstrukcija,kao i za dalje vođenje te proizvodnje u petogodišnjem planskom periodu.
3. Radi zatvaranja finasiranja ovog razvoja,odobrava se kreditno zaduženje Preduzeća u iznosu od 50.000 evra.Kovin,oktobar 2005. Vlasnik/direktor
Milan Pantelić,dipl.ing.maš.

Sadržaj plana
strana
Rezime biznis plana .......................................................................................................

1.OSNOVNE POSLOVNE KARAKTERISTIKE PREDUZEĆA .................................
1.1. Odlike dosadašnjeg rada i razvoja.............................................................................
1.2. Raspoloživi potencijal za biznis.................................................................................
1.3. Odlike tekućeg finansijskog stanja ...........................................................................
1.4. Ocena dostignutog opšteg boniteta............................................................................

2.ODABRANI BIZNIS I NJEGOVO TRŽIŠTE ............................................................
2.1. Opis i opravdanost poslovne ideje ............................................................................
2.2. Plan zadovoljavanj tržišnih potreba ..........................................................................
2.3. Tržište prodaje i prateći marketing ............................................................................
2.4. Tržište nabavke i glavni dobavljači ...........................................................................

3. TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PLANIRANOG BIZNISA
3.1. Izbor i opis planirane tehnologije .............................................................................
3.2. Ekološke posledice planirane proizvodnje ...............................................................
3.3. Organizacija i uzvođenje planiranog biznisa ............................................................
3.4. plan potrebne strukture zaposlenih ...........................................................................

4. MATERIJALNA OSNOVA PLANIRANOG BIZNISA ............................................
4.1. Poslovni objekat i njegova lokacija ..........................................................................
4.2. Obezbeđenost potrebne poslovne infrastrukture .......................................................
4.3. Struktura opreme za planirani biznis .........................................................................
4.4. Potrebne startne zalihe materijala .............................................................................

5.USPOSTAVLJANJE I VOĐENJE PLANIRANOG BIZNISA
5.1. Plan statusnih promena firme ...................................................................................
5.2. Plan realizacije investicionih aktivnosti ...................................................................
5.3. Plan vođenja predviđenog biznisa firme ...................................................................
5.4. Plan vrednovanja i napuštanja biznisa ......................................................................

6. FINANSIJSKA ANALIZA PLANIRANOG BIZNISA .............................................
6.1. Struktura i predračun ukupnih ulaganja ....................................................................
6.2. Konstrukcija finansiranja novih ulaganja .................................................................
6.3. Planiranje godišnjih prihoda i rashoda .....................................................................
6.4. Plan osnovnih bilansa uspeha ...................................................................................

7.OCENA EFEKTIVNOSTI PLANIRANOG BIZNISA ...............................................
7.1. Ekonomska ocena planiranog biznisa .......................................................................
7.2. Ocena rizika planiranog biznisa ................................................................................
7.3. Društvena ocena planiranog biznisa ..........................................................................
7.4. Zaključna ocena planiranog biznisa ...........................................................................

8.PRATEĆA PLANSKA DOKUMENTACIJA ..............................................................