Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski
Organizacija rada i ponašanja- operativni menadžment. - Verzija za štampu

+- Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski (https://www.maturskiradovi.net/forum)
+-- Forum: Obrazovanje (/Forum-obrazovanje)
+--- Forum: Društvene nauke (/Forum-dru%C5%A1tvene-nauke)
+---- Forum: Menadzment proizvodnje (/Forum-menadzment-proizvodnje)
+---- Tema: Organizacija rada i ponašanja- operativni menadžment. (/Thread-organizacija-rada-i-pona%C5%A1anja-operativni-menad%C5%BEment)


Organizacija rada i ponašanja- operativni menadžment. - zekan - 09-09-2010 04:16 PM

Maturski, Seminarski , Maturalni i diplomski radovi iz menadžmenta proizvodnje.

Uvod

U biznisu, koliko god mislili da ste uspešni ili dobri, većinom će vas ljudi ceniti prema ponašanju.
Od onog trenutka kada započne radni dan, radni ljudi stavljaju svoju pravu prirodu u drugi plan. Napuštaju svoju privatnost, porodični kutak, držeći se onoga što se zove "odgovarajuće poslovno ponašanje" u skladu sa profesijom. Izlaze iz kuće kao radnici, službenici, direktori..., i postaju deo institucije.
Primenom odgovarajućeg poslovnog ponašanja ostvarićemo iskren, zdrav i prijatan poslovni život kako za sebe tako i za naše kolege i unapredićemo svoju poslovnost u svakom pogledu.
Postoji niz pravila lepog poslovnog ponašanja, koja nam pokazuju kako se mogu uspostaviti dobri odnosi na poslu; kako se može u poslovnim kontaktima osvojiti vodeća poziciju, a da se ostali ne osete kao gubitnici;
kako da se izbegnu sukobi i krizne situacije;
kako da se zadobije poverenje kolega, rukovodilaca, domaćeg i stranog poslovnog partnera; kako se treba ponašati u liftu, hodniku, na radnom mestu, na internim i eksternim sastancima, poslovnim ručkovima...
"Jednostavno se ponašaju svi ljudi koji mnogo vrede"

NOVA RADNA SREDINA

Šta poslovni čovek nikad ne radi: ne koristi nepristojne i pogrdne reči, ne upušta se u prepirke i svađe, ne dozvoljava da ga poslovni saradnik ili bilo ko isprovocira, ne povišava ton u telefonskom ili direktnom razgovoru...
Poslovni čovek uvek je: uredan, uredno odeven, očešljan, a žene lepo našminkane, fizički svež i odmoran, vedar i radno raspoložen (porodični problemi ne smeju da ga pritiskaju dok je na poslu), komunikativan na sebi svojstven način, poslovan, kreativan, operativan i dostojanstven.

Bonton ukazuje na moguća i u praksi potvrđena rešenja o dobrom ponašanju. Svako ponašanje treba da bude prirodno i neposredno.
Prvi susret sa kolegama na radnom mestu treba da bude srdačan i bez straha. Prvi dan na poslu je prvo upoznavanje sa kolegama i prvi susret sa radnim zadacima. Kasnije je sve lakše i postaje uglavnom uhodano. Novog člana kolektiva upoznaje sa kolegama sam šef ili neko od starijih službenika. Moguće je da se i sam službenik predstavi novim članovima kolektiva. Tog prvog dana treba pažljivo da se posmatra i prati rad i ponašanje drugih službenika radi bržeg prilagođavanja. Kolege ne bi trebalo da pokazuju odbojnost prema njemu a posebno ne negodovanje što se našlo novo lice u njihovoj sredini. Naprotiv, trebalo bi podsticanjem da utiču na njega da se što pre uključi u posao.


SADRŽAJ


UVOD
NOVA RADNA SREDINA 2
PRAVILA POSLOVNOG KOMUNICIRANJA 3
OSNOVE IMIDŽA POSLOVNOG ČOVEKA I FIRME U GRANICAMA BONTONA 4
BONTON ZA BIZNISMENE I ELEKTRONSKI BONTON 6
PONAŠANJE POSLOVNOG ČOVEKA U RESTORANU
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10